Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydike

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurydike

Nätverket Eurydike har de främsta metoderna när det gäller att få fram information om de nationella och europeiska utbildningsstrukturerna och utbildningssystemen och utvecklingen av dessa. Det har som syfte att förbättra det europeiska samarbetet inom området för livslångt lärande.

RÄTTSAKT

Resolution utfärdad av rådet och utbildningsministrarna samlade till möte i rådet den 6 december 1990 angående nätverket Eurydike om utbildning inom EU-kommissionen [EGT C 329, 31.12.1990].

SAMMANFATTNING

Nätverket Eurydike utgör en omfattande källa av jämförbar information om de europeiska utbildningsystemen och den europeiska utbildningspolitiken. Det innehåller även ett stort antal jämförande analyser om olika ämnen inom utbildningssystem. Nätverket stödjer det faktabaserade europeiska samarbetet inom utbildning.

För tillfället innehåller nätverket 40 nationella enheter som är baserade i alla de 36 länderna som deltar i programmet Erasmus+. Den information som de nationella enheterna i Eurydice tillhandahåller är väsentligen normgivande och kvalitativ, och den är förenlig med officiella dokument som lagar, förordningar och rekommendationer. Genom den centrala Eurydice-enheten i Bryssel kombineras denna information med andra datakällor som t.ex. statistiska uppgifter från Eurostat, UOE-databasen (en gemensam databas tillsammans med Unesco, OECD och Eurostat) och resultaten av internationella undersökningar om utbildning. Detta görs för att lägga fram slutliga rapporter.

Alla publikationer från Eurydice finns tillgängliga utan kostnad på Eurydices hemsida eller som utskrift, på begäran. Eurydices mål är att genom sitt arbete främja förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på såväl europeisk som internationell nivå. Nätverket omfattas av nationella enheter belägna i europeiska länder och samordnas av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

För mer information om Eurydice, klicka här.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 om inrättande av Erasmus+: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott [EUT L 347, 20.12.2013]

Senast ändrat den 07.04.2014

Top