Help Print this page 
Title and reference
Det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning

Det sociala trepartstoppmötet bidrar till en effektiv social dialog för att utforma och förverkliga Europeiska unionens (EU:s) ekonomiska och sociala politik. Det ringar in den branschövergripande sociala dialogen, för att föra en dialog om allmänna politiska teman.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2003/174/EG av den 6 mars 2003 om inrättande av ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning.

SAMMANFATTNING

Det sociala trepartstoppmötet ska säkerställa en social dialog mellan EU:s institutioner, arbetsgivarnas representanter och arbetstagarna. Toppmötet ska äga rum som en del av en branschövergripande dialog. På dess agenda ligger därför teman som rör alla ekonomiska sektorer och arbetstagarna i Europeiska unionen (EU).

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) erkänner också numera att toppmötet bidrar till ett gott genomförande av den europeiska sociala dialogen (artikel 152).

Funktionssätt

Toppmötet sammanträder minst en gång om året, före Europeiska rådets vårmöte. Det samlar representanter för:

  • företrädare för det sittande ordförandelandet i rådet och de två nästkommande ordförandeländerna;
  • kommissionen;
  • arbetsmarknadens parter, som är fördelade på två lika stora delegationer, med tio företrädare för arbetstagarna och tio företrädare för arbetsgivarna.

Toppmötets dagordning fastställs gemensamt av representanterna för institutionerna och arbetsmarknadens parter.

Bakgrund

Det sociala toppmötet har ersatt sysselsättningskommittén efter ett gemensamt beslut av arbetsmarknadens parter vid toppmötet i Laeken i december 2001.

Det institutionaliserar de informella sociala toppmöten som hölls sedan december 2000 som en del av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2003/174/EG

6.3.2003

-

EUT L70, 14.3.2003

Senast ändrat den 25.10.2011

Top