Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 132, 29 maj 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 132

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
29 maj 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2015/827 av den 28 maj 2015 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/828 av den 28 maj 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/829 av den 27 maj 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/831 av den 28 maj 2015 om uppdatering av förteckningen över de parter som är befriade från den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina enligt förordning (EG) nr 88/97, efter den genomgång som inletts genom kommissionens tillkännagivande 2014/C 299/08

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/832 av den 28 maj 2015 om inledande av en undersökning rörande ett eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina genom import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) som avsänts från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, och om registrering av sådan import

53

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/833 av den 28 maj 2015 om inledande av en undersökning rörande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina genom import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) som avsänts från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, och om registrering av sådan import

60

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/834 av den 28 maj 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

67

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/835 av den 11 maj 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering vad gäller antagande av ett beslut om ändring av konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande

69

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/836 av den 11 maj 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar angående antagandet av ett beslut av blandade EU–Efta-kommittén för gemensam transitering och ett beslut av blandade EU–Efta-kommittén för förenkling av formaliteterna vid handel med varor vad gäller en inbjudan till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att ansluta sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor

78

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2015/837 av den 28 maj 2015 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

82

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/838 av den 28 maj 2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU genom förlängning av tillämpningsperioden för skyddsåtgärder vad gäller den lilla kupskalbaggen i Italien [delgivet med nr C(2015) 3558]  ( 1 )

86

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/839 av den 27 april 2015 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top