Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 313, 22 november 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.313.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 313

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
22 november 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/671/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 november 2013 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om tillämpning vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy av unionslagstiftning om beskattning av inkomster från sparande och om administrativt samarbete i fråga om beskattning

1

 

 

2013/672/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 november 2013 om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

4

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1181/2013 av den 19 november 2013 om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 964/2013

13

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1182/2013 av den 19 november 2013 om ändring av förordningarna (EG) nr 754/2009, (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 vad gäller vissa fiskemöjligheter

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1183/2013 av den 12 november 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Slovenski med [SGB])

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1184/2013 av den 12 november 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Prés-salés du Mont-Saint-Michel [SUB])

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1185/2013 av den 21 november 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pâté de Campagne Breton [SGB])

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1186/2013 av den 21 november 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Orkney Scottish Island Cheddar [SGB])

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1187/2013 av den 21 november 2013 om godkännande av det verksamma ämnet pentiopyrad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1188/2013 av den 21 november 2013 om förkortad anmälningsfrist inför ankomst till hamn för EU-fartyg som bedriver fiske efter bestånd av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och som landar sina fångster i spanska hamnar

47

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2013 av den 21 november 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

49

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1190/2013 av den 21 november 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top