Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barcelonaprocessen: en union vid Medelhavet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Barcelonaprocessen: en union vid Medelhavet

Unionen för Medelhavet ska fördjupa relationerna mellan Europa och tredjeländer runt Medelhavet inom ramen för ett fördjupat Europa-Medelhavspartnerskap, som ger synliga och konkreta resultat för medborgarna i regionen.

RÄTTSAKT

Kommunikation från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 20 maj 2008 om ”Barcelonaprocessen: en union för Medelhavet” [KOM(2008) 319 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Målet med denna kommunikation är att öka effektiviteten hos Europa-Medelhavspartnerskapet. Den nya unionen för Medelhavet består särskilt i att utveckla

 • det politiska samarbetet,
 • principen om gemensamt ansvar för multilaterala förbindelser,
 • mer konkreta och mer synliga regionala och subregionala projekt för medborgarna i regionen.

Antalet inblandade deltagare ökas till 43 stater. Det rör sig om alla Europeiska unionens (EU) medlemsstater. Europeiska kommissionen, partnerländerna och de observerande partnerländerna i Europa-Medelhavsområdet (Mauretanien, Marocko, Algeriet, Tunisien, Egypten, Jordanien, Palestinska områdena, Israel, Libanon, Syrien, Turkiet och Albanien) liksom andra kuststater vid Medelhavet (Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro och Monaco).

Unionen för Medelhavet integreras i politiska riktlinjer och gemenskapsprogrammen i Europa-Medelhavspartnerskapet.

Institutionellt funktionssätt

Partnerskapet fördjupas i en omsorg om jämvikt och samgodkännande. För detta ändamål föreslår kommunikationen

 • möten mellan stats- och regeringscheferna vartannat år,
 • delat ordförandeskap, av en representant för Europeiska unionen och ett medlemsland från medelhavsområdet,
 • en gemensam ständig kommitté för institutionellt styre, som består av representanter för EU:s medlemsstater, partner från Medelhavsområdet och från Europeiska kommissionen,
 • ett partssammansatt sekretariat, bestående av tjänstemän med uppgift att identifiera, undersöka och följa upp projekt.

Den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (Empa) får en bekräftad roll, som ramverk för den parlamentariska dialogen och rådgivande instans för verkställandet av partnerskapet.

Projektets dimensioner

Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet är ramverket för verkställandet av det regionala och transnationella samarbetet, för utveckling av den regionala sammanhållningen, den ekonomiska integrationen och infrastruktursammankopplingar.

Strategin och det regionala vägledande programmet för Europa-Medelhavsområdet 2007-2013 kommer att fortsätta att gälla. De ytterligare finansiella resurser för finansiering av projekten bör främst komma från

 • deltagande från privata sektorn,
 • bilateralt samarbete från EU:s medlemsstater,
 • bidrag från partnerländer i Medelhavsområdet,
 • internationella finansinstitut, regionala banker och andra bilaterala medel,
 • faciliteten för investering och partnerskap (Femip) som ska främja den privata sektorn,
 • instrumentet för grannskap och partnerskap (IEVP) och IEVP:s instrument för gränsöverskridande samarbete,
 • de andra instrumenten som är tillämpliga på länder som omfattas av initiativet.

Bakgrund

Barcelonaprocessen fortsätter att vara det enda forum som tillåter en konstruktiv dialog, främjar det fortsatta arbetet med politiska och socio-ekonomiska reformer och en modernisering av Medelhavsregionen.

Det sker en liberalisering av handel med EU för skapandet av en frihandelszon som i synnerhet främjar export och investeringar. Dessa fördjupade och snabbare reformer är dock nödvändiga för att nå en effektiv regional integration.

Vid första toppmötet i Barcelonaprocessen: en union för Medelhavet den 13 juli 2008 i Paris, antog stats- och regeringscheferna en gemensam deklaration (FR) som följer de huvudsakliga förslagen i kommunikationen.

Senast ändrat den 01.01.2008

Top