Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationella åtgärder för att hjälpa skuldsatta fattiga länder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Internationella åtgärder för att hjälpa skuldsatta fattiga länder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens meddelande (KOM(1999) 518 slutlig) om EU:s deltagande i initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet beskrivs initiativet för kraftigt skuldtyngda fattiga länder (HIPC-initiativet) som initierades av Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och andra multilaterala, bilaterala och kommersiella kreditgivare, som har starkt stöd av Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

 • Syftet med HIPC-initiativet är att tillhandahålla en övergripande strategi för skuldminskning.
 • Genom initiativet införs ett system enligt vilket fattiga länder kan ansöka om skuldminskning. Initiativet är utformat för att hjälpa länder som inte kan åstadkomma en hållbar skuldbörda enbart genom traditionella åtgärder som omläggning och minskning av skulderna.
 • Länder som ansöker om skuldminskning enligt ordningen måste genomgå en process i två stadier:
 • För att kvalificera sig för det första stadiet i skuldlättnadsprocessen måste länderna
  • normalisera sina förbindelser med multilaterala banker* och nå en överenskommelse om eventuella utestående skulder,
  • anta anpassnings- och reformprogram som stöds av IMF och Världsbanken och upprätta bevis på att de genomför dessa program, och
  • anta en strategi för fattigdomsminskning.
 • När ett land väl har gjort detta analyseras den återstående skulden för att avgöra om landets utlandsskuld är hållbar och om det är berättigat till stöd enligt HIPC-initiativet. Detta kallas för ”beslutspunkten”.
 • Under denna första fas fortsätter ansökarländerna att åtnjuta ”traditionell” skuldlättnad, som Parisklubben* enats om.
 • För att nå ”slutförandepunkten” under det andra stadiet och åtnjuta fullt stöd måste landet
  • upprätta ytterligare bevis på goda resultat,
  • genomföra viktiga strukturpolitiska reformer som man enats om,
  • upprätthålla finansiell stabilitet, och
  • anta en fastställd strategi för fattigdomsminskning och tillämpa denna under minst ett år.
 • Det finns inte någon fast tidsplan för genomförandet av dessa två stadier.
 • Under 2005 kompletterades HIPC-initiativet med det multilaterala initiativet för skuldlättnad (MDRI-initiativet). Detta initiativ innebär att 100 % av de stödberättigade skulderna till IMF, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsfonden avskrivs för länder som har slutfört processen i HIPC-initiativet. Under 2007 godkände även Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) ytterligare skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder på västra halvklotet.
 • I oktober 2016 hade skuldminskningspaket enligt HIPC-initiativet godkänts för 36 länder, varav 30 i Afrika, och 76 miljarder US-dollar i skuldlättnader anslagits. Ytterligare tre länder är för närvarande berättigade till stöd enligt HIPC-initiativet.

BAKGRUND

 • Initiativet lanserades vid G7-mötet i Lyon i Frankrike 1996 och reviderades och förstärktes 1999 efter G7-mötet i Köln i Tyskland.
 • I detta meddelande från 1999 bekräftade Europeiska kommissionen sitt stöd för initiativet och åtog sig att ge bidrag framför allt till länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.
 • EU fyller dubbla funktioner eftersom EU är både kreditgivare och givare och därmed erbjuder såväl skuldlättnad som direkta bidrag.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Multilaterala banker: banker som Världsbanken och IMF och regionala finansiella institut som Afrikanska utvecklingsbanken.

Parisklubben: en informell grupp av kreditgivande länder som erbjuder utvecklingsländer skuldlättnad.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om gemenskapens deltagande i initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder (KOM(1999) 518 slutlig, 26.10.1999).

Senast ändrat 07.12.2016

Top