Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mikroföretag samt små och medelstora företag: definition och tillämpningsområde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mikroföretag samt små och medelstora företag: definition och tillämpningsområde

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens rekommendation – definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I rekommendationen fastställs kriterier för att identifiera om företag är mikroföretag, små företag eller medelstora företag. Med hjälp av de olika kategorierna, som baseras på antalet anställda i företaget och dess omsättning eller balansomslutning, kan man bestämma om ett företag är berättigat till ekonomiskt stöd och stödprogram på EU-nivå och nationell nivå. Definitionerna började gälla den 1 januari 2005.

VIKTIGA PUNKTER

 • Definitioner:
  • Mikroföretag: företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.
  • Små företag: företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.
  • Medelstora företag: företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.
 • Små och medelstora företag som uppfyller de olika kriterierna kan åtnjuta följande:
  • Stödprogram till företag på EU-nivå och nationell nivå, t.ex. finansiering för forskning, konkurrenskraft och innovation som annars inte skulle falla inom ramen för europeiskt statligt stöd.
  • Färre krav eller lägre kostnader när kraven i EU-lagstiftningen uppfylls.
 • Europeiska kommissionen övervakar regelbundet den praktiska inverkan definitionerna har. I en oberoende studie som offentliggjordes i september 2012 konstaterades det att det inte fanns något behov av att se över kriterierna, men att det kunde vara nyttigt att tydliggöra och ge vägledning om de befintliga bestämmelserna.
 • Kommissionen offentliggjorde år 2015, efter att ha utvärderat den första användarhandboken för definitionen av små och medelstora företag, en uppdaterad version.

BAKGRUND

Små och medelstora företag motsvarar 99 procent av alla företag i EU. De utgör ryggraden i EU:s ekonomi och skapar två av tre arbetstillfällen. År 2013 stod mer än 21 miljoner små och medelstora företag för nästan 90 miljoner jobb i EU. De uppmuntrar till entreprenörskap och innovation, som i sin tur främjar konkurrenskraften, sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i EU.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (delgivet med nr K(2003) 1422) (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Senast ändrat 11.01.2016

Top