Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handeldvapen och lätta vapen: kampen mot deras olagliga anhopning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handeldvapen och lätta vapen: kampen mot deras olagliga anhopning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och ammunition

VILKET SYFTE HAR STRATEGIN?

Strategin ger en handlingsplan för att bekämpa hot i samband med olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen* och ammunition till dessa, där man drar fördel av de många mekanismer som EU har till sitt förfogande.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Konsekvenserna av överdriven anhopning och okontrollerad spridning av handeldvapen och lätta vapen är centrala för fyra av de fem utmaningar (terrorism, spridning av massförstörelsevapen, regionala konflikter, stater i upplösning och organiserad brottslighet) som anges i den europeiska säkerhetsstrategin.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Handeldvapen och lätta vapen: Bärbara dödliga vapen. Handeldvapen innefattar eldhandvapen, hagelgevär, automatkarbiner och lätta maskingevär. Lätta vapen innefattar tunga maskingevär, granatkastare och pansarvärnskanoner.

HUVUDDOKUMENT

EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen (SALW) och ammunition till dessa, Europeiska unionens råd, Bryssel, den 13 januari 2006.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1–10).

Rådets beslut (Gusp) 2015/1908 av den 22 oktober 2015 till stöd för en global rapporteringsmekanism för olagliga handeldvapen och lätta vapen och andra olagliga konventionella vapen och ammunition avsedd att minska risken för olaglig handel med dessa (”iTrace II”) (EUT L 278, 23.10.2015, s. 15–25).

Senast ändrat 04.07.2016

Top