Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Massförstörelsevapen: att bekämpa spridningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Massförstörelsevapen: att bekämpa spridningen

EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen.

RÄTTSAKT

EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 (dok. 15708/03 - ej offentliggjort i EUT)

SAMMANFATTNING

Spridning av massförstörelsevapen är en av EU:s största säkerhetsutmaningar. Här lägger EU upp en strategi för att begränsa och faktiskt avveckla program för att utveckla och leverera massförstörelsevapen i länder världen över.

VILKET SYFTE HAR STRATEGIN?

Den är utformad för att förebygga, avskräcka, stoppa och om möjligt avveckla program för massförstörelsevapen världen över. Sedan strategin påbörjades 2003 har dess grundprinciper varit dessa:

Att stärka internationella mekanismer för icke-spridning och arbeta med att förbättra system som bekräftar brott mot regler som fastställs i multilaterala fördrag.

Att främja en regionalt och internationellt stabil miljö, genom att stärka program som främjar nedrustning och införliva målet med icke-spridning i alla EU:s politiska, diplomatiska och ekonomiska verksamheter.

Att ha ett nära samarbete med viktiga partner som USA, Ryssland eller Nato, och hjälpa länder utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s råd övervakar hela tiden strategin och får in rapporter om framstegen var sjätte månad.

Strategin genomförs genom projekt och verksamheter som:

EU:s stöd för Haag-uppförandekoden, en uppsättning regler mot ballistiska missiler (beslut 2014/913/Gusp),

EU:s stöd till Världshälsoorganisationens verksamhet på området biosäkerhet och bioskydd (beslut 2013/668/Gusp).

År 2008 antog EU nya handlingslinjer mot spridning av massförstörelsevapen. De har utformats för att göra strategin mer verkningsfull genom att exempelvis höja medvetenheten inom vetenskapliga, ekonomiska och finansiella institutioner och ta fram åtgärder för att hindra att kunskap om massförstörelsevapen hamnar på fel ställen.

BAKGRUND

EU:s åtgärder för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen.

Senast ändrat 24.09.2015

Top