Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-utformning av uppehållstillstånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-utformning av uppehållstillstånd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 – enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i länder utanför EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen upprättas en enhetlig utformning av uppehållstillstånd, och vilken information de måste innehålla, för medborgare i länder utanför EU som uppehåller sig lagligt i EU.

VIKTIGA PUNKTER

Uppehållstillstånden måste vara fristående dokument i kortform (från början kunde de även vara klistermärken fästa på ett annat officiellt papper).

I förordningen anges hur all den synliga information som ges på dokumentet ska vara utformad och vad den ska innehålla. Det gäller t.ex. en persons efternamn och förnamn (i den ordningen) och start- och slutdatum för ett tillstånds giltighet, samt de uppgifter som ska lagras på det kontaktlösa chipet.

Tekniska specifikationer omfattar färg, tryckmetod samt metoder och material som ska användas till tillstånden.

Specifikationerna innefattar säkerhetsfunktioner för att motverka förfalskning. Dessa hålls hemliga och görs kända endast för de nationella myndigheter som ansvarar för att trycka tillstånden.

EU-länderna kan om de vill tillägga ytterligare nationella säkerhetsfunktioner som överensstämmer med förteckningen i bilagan till förordningen, så länge inte kortets enhetliga utseende förändras.

Förordningen gäller inte för familjemedlemmar till EU-medborgare som utövar sin rätt att bo i ett annat EU-land, innehavare av visum eller de medborgare i länder utanför EU som får stanna upp till tre månader utan att behöva visum.

Genom förordning (EG) nr 380/2008 ändras förordning (EG) nr 1030/2002 när det gäller införandet av biometriska kännetecken* i den enhetliga utformningen av uppehållstillstånd.

Biometriska kännetecken används för att kontrollera tillståndets äkthet och innehavarens identitet. De utgörs av en sökandes aktuella foto och två fingeravtryck.

I förfarandet med att ta dessa kännetecken måste hänsyn tas till nationell lagstiftning och de skydd som finns i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

Uppgifterna från de biometriska kännetecknen måste lagras och säkras så att deras integritet, autenticitet och sekretess garanteras.

VIKTIGA BEGREPP

* Biometriska kännetecken: att använda en eller flera fysiska egenskaper hos en person (fingeravtryck, ansiktsstruktur, iris), lagrat på ett medium såsom ett smartkort, en streckkod eller ett dokument, för att kontrollera identitet hos en person som framvisar ett dokument.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1–7)

Senast ändrat 29.10.2015

Top