Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avreglering av förpackningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Avreglering av förpackningar

Liberalisering av förpackningsformat främjar fri rörlighet av varor på den inre marknaden. Syftet med detta direktiv är att avlägsna potentiella konkurrenshinder och förenkla europeiska företags tillgång till marknader i de olika länderna i Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna kan inte förbjuda eller begränsa utsläppande av färdigförpackade varor och färdigförpackningar på den inre marknaden i Europeiska unionen (EU).

De kan dock, fram till den 11 oktober 2012, fortsätta att fastställa kvoter för utsläppande för mjölk, smör, torkad pasta och kaffe. På samma sätt kan medlemsstater som fastställer kvoter för vitt socker fortsätta att tillämpa dessa fram till den 11 oktober 2013.

Specialfall

Färdigförpackade vin- och spritdrycker är underställda rytmer och kvoter för utsläppande på marknaden. Direktivet gäller inte för denna varukategori, från den stund då de säljs i taxfree-butiker för konsumtion utanför den europeiska marknaden.

Aerosolbehållare ska enligt direktivet förses med uppgift om behållarens totala nominella kapacitet, utöver en uppgift om innehållets nominella volym. Att ange innehållets nominella vikt är valfritt.

Bakgrund

Detta direktiv upphäver direktiv 75/106/EEG om färdigförpackning av vissa vätskor, och direktiv 80/232/EEG om mängdserier och nominell vikt som gäller för vissa varor.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/45/EG

11.10.2007

11.10.2008

EUT L 247, 21.9.2007

See also

Senast ändrat den 21.10.2011

Top