Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter

Nätverket av europeiska informationscentraler för konsumenter (ECC-nätverket) har följande mål:

  • att tillhandahålla information så att konsumenterna kan köpa varor och tjänster på den inre marknaden med full kännedom om sina rättigheter och skyldigheter;
  • att besvara konsumenternas eller andra parters direkta frågor;
  • att vid klagomål hjälpa och stödja konsumenterna i deras kontakter med säljaren;
  • att om så krävs hjälpa konsumenterna vid en tvist.

Alla medlemsländer har minst en nationell kontaktpunkt som tillhör ECC-nätverket. Island och Norge, som också tillhör det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har också nationella kontaktpunkter.

Funktionssätt

ECC-nätverkets budget är fastställd i programmet med gemenskapsåtgärder för konsumentpolitiken. Ett av målen för detta program är att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller information, rådgivning och möjligheten till rättslig prövning för konsumentskydd.

Samarbete med andra nätverk

ECC-nätverket samarbetar dessutom med andra europeiska nätverk, bl.a. nätverken FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finansiella tjänster), SOLVIT (inre marknaden) och det rättsliga nätverket på privaträttens område.

Bakgrund

ECC-nätverket är resultatet av en sammanslagning 2005 av två befintliga nätverk för konsumentskydd: det nätverk av nationella instanser för utomrättslig lösning av konsumenttvister (EJJ-net) som löste klagomålen i godo och Euroguichet-kontoren.

EJJ-nätverket inrättades genom rådets resolution av den 25 maj 2000. Dess mål var att göra det möjligt att uppnå samförståndslösningar på tvister. Euroguichet-kontoren inrättades i början av 1990-talet på initiativ av kommissionen för att informera om konsumenternas möjligheter och rättigheter på den inre marknaden.

See also

Senast ändrat den 04.02.2011

Top