Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moms och punktskatter – undantag för resenärer från länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moms och punktskatter – undantag för resenärer från länder utanför EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 2007/74/EG – undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från länder utanför EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet definieras EU:s skattefria ransoner för internationella resor.
 • I det fastställs regler för befrielse från mervärdesskatt och tull på varor som importeras i det personliga bagaget av resande från
  • ett land utanför EU, eller
  • ett område där EU:s lagar om omsättningsskatt och/eller punktskatt inte tillämpas, t.ex. Isle of Man.

VIKTIGA PUNKTER

 • I direktivet fastställs ett tröskelvärde för befrielse från punktskatt på 430 euro för flyg- och sjöresenärer och 300 euro för dem som reser på marken (inklusive inre vattenvägar).
 • EU-länderna kan sänka tröskelvärdet för resenärer under 15 år, oavsett transportmedel, men värdet får inte understiga 150 euro.
 • EU-länderna kan sänka tröskeln för värdet och de kvantitativa begränsningarna för
  • resenärer som bor i ett gränsområde,
  • gränsarbetare,
  • besättningen på transportmedel som används för internationella resor.
 • I direktivet fastställs följande högre och lägre kvantitativa begränsningar för import av tobak:
  • 200 cigaretter eller 40 cigaretter,
  • 100 cigariller eller 20 cigariller,
  • 50 cigarrer eller 10 cigarrer,
  • 250 g röktobak eller 50 g röktobak.
 • EU-länderna kan välja att skilja på flygresenärer och andra resenärer genom att endast tillämpa de lägre kvantitativa begränsningarna för andra resenärer.
 • I direktivet fastställs följande högre och lägre kvantitativa begränsningar för import av alkohol:
  • Sammanlagt 1 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent eller odenaturerad etylalkohol* med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent.
  • Sammanlagt 2 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt som uppgår till högst 22 volymprocent.
 • Undantag från skatteplikt ska inte tillämpas på resenärer som är under 17 år.
 • Vart fjärde år rapporterar Europeiska kommissionen till rådet om direktivets genomförande. I den senaste rapporten, som publicerades i 2013, framkommer att de flesta EU-länder är nöjda med direktivet och inte ser något behov av att revidera det.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan 29 december 2007. EU-länderna var tvungna att införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 december 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Odenaturerad etylalkohol: Alkohol som det inte har tillsats något för att göra den odrickbar.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2007/74/EC av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från länder utanför EU (EUT L 346, 29.12.2007, s. 6–12).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 16 i rådets direktiv 2007/74/EG om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från länder utanför EU (COM(2013) 849 final, 3.12.2013).

Senast ändrat 28.11.2016

Top