Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Befrielse från moms vid slutlig införsel av varor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Befrielse från moms vid slutlig införsel av varor

Direktivet definierar tillämpningsområdet för befrielse från mervärdesskatt (moms) samt de regler för tillämpning som det hänvisas till i direktiv 2006/112/EG.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 209/132/EEG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) måste bevilja undantag från mervärdesskatt (moms) på den slutliga importen av vissa varor under de förhållanden som fastställts av dem för att förhindra snedvridning av konkurrensen eller undvikande av skatt.

Befrielse från moms kan beviljas för:

 • den personliga egendomen som importeras av fysiska personer som flyttar sin bosättning från ett icke-EU-land till ett EU-land;
 • varor som införs vid giftermål;
 • personlig egendom förvärvad genom arv;
 • personlig utrustning, läromedel och bohag som tillhör elever eller studenter;
 • varor av ringa värde (ej överstigande 10 euro);
 • kapitalvaror och annan utrustning som införs i samband med flyttning av verksamhet;
 • import av vissa jordbruksprodukter och varor avsedda för användning inom jordbruket;
 • import av substanser för medicinsk behandling, medicin, laboratoriedjur och biologiska eller kemiska ämnen;
 • varor som är importeras för att användas av välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer;
 • införsel med anknytning till vissa internationella förbindelser;
 • import av varor för främjande av handel;
 • varor som införs för undersökning, analys eller provning;
 • varusändningar till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella rättigheter och patenträttigheter;
 • turistinformation;
 • olika dokument som är adresserade till officiella organ;
 • material för lastning och skydd av varor under transport;
 • strö och foder för djur under transport;
 • bränsle och smörjmedel i landgående motorfordon och reservdunkar;
 • varor för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller krigskyrkogårdar;
 • kistor, gravurnor och gravutsmyckningar.

Direktivet hindrar inte EU-länder att behålla avtal om särskilda undantag som de ingått med icke-EU-länder.

För några av de områden som räknas upp ovan omfattas vissa varor inte av befrielsen. Det gäller bland annat alkoholhaltiga varor och tobaksvaror.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/132/EG

30.11.2009

-

EUT L 292, 10.11.2009

Senast ändrat den 09.06.2011

Top