Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mervärdesskatt: särskilda regler för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mervärdesskatt: särskilda regler för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

Detta direktiv syftar till att komplettera det gemensamma systemet för mervärdesskatt genom att införa ett system för hela gemenskapen för beskattning av begagnade varor, konstverk, antikviteter och samlarföremål.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 94/5/EEG av den 14 februari 1994 om tillägg till det gemensamma mervärdesskattesystemet och om ändring av direktiv 77/388/EEG - Särskilda föreskrifter för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter [Europeiska unionens officiella tidnig C 139, 14.6.2006].

SAMMANFATTNING

Genom direktivet fastställs följande för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter:

  • Särskilda bestämmelser för beskattning av skattskyldiga återförsäljare.
  • Särskilda bestämmelser för offentlig auktion.
  • Övergångsbestämmelser för beskattning av handel mellan medlemsstaterna.

Särskilda bestämmelser för skattskyldiga återförsäljare.

  • Direktivet omfattar leveranser som görs av skattskyldiga återförsäljare av varor som levereras till honom inom gemenskapen av en icke skattskyldig person, en annan skattskyldig person eller en annan skattskyldig återförsäljare.
  • Beskattningsunderlaget för dessa varuleveranser ska utgöras av den skattskyldiga återförsäljarens vinstmarginal efter avdrag för den mervärdesskatt som belöper på själva vinstmarginalen. Denna vinstmarginal ska motsvara skillnaden mellan det försäljningspris som återförsäljaren tar ut för varorna och inköpspriset.

Särskilda bestämmelser för offentlig auktion.

  • Medlemsstaterna får på vissa villkor fastställa det beskattningsunderlag för leverans av varor som omfattas av direktivet, och som görs av en auktionsförrättare som handlar på uppdrag av en icke skattskyldig person, en annan skattskyldig person eller en skattskyldig återförsäljare.
  • Beskattningsunderlaget för dessa varuleveranser ska vara det sammanlagda beloppet som auktionsförrättaren fakturerar köparen med avdrag för

- det nettobelopp som har betalats eller ska betalas av auktionsförrättaren till hans uppdragsgivare,

- den skatt som auktionsförrättaren ska betala för sin leverans.

Medlemsstaterna får med rådets godkännande införa särskilda åtgärder för att bekämpa bedrägeri.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/5/EG

23.03.1994

01.01.1995

L 60, 03.03.1994

Senast ändrat den 17.01.2007

Top