Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Harmonisering av omsättningsskatter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Harmonisering av omsättningsskatter

1) SYFTE

Att gradvis införa ett gemensamt system för mervärdesskatt.

2) GEMENSKAPSÅTGÄRD

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter.

Ändrat genom följande direktiv:

Rådets direktiv 69/463/EEG av den 9 december 1969

Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977

3) INNEHÅLL

I följande text redovisas en sammanfattning av de befintliga direktiven om att införa ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 1972 ersätta sitt system för omsättningsskatter med det gemensamma systemet för mervärdesskatt, men utan att samtidigt harmonisera skattesatser eller undantag.

Det gemensamma systemet grundar sig på neutralitet: inom varje medlemsstat ska alla liknande varor och tjänster beskattas likadant oavsett produktions- och distributionskedjans längd.

Strukturen och tillämpningsföreskrifterna för det gemensamma momssystemet kommer att fastställas i ett andra direktiv.

Rådets ska i en andra fas och på förslag av kommissionen som lagts fram före den 1 januari 1969 fastställa regler om att slopa skattekontrollen vid EU:s inre gränser.

4) sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

5) dag för ikraftträdande (om inte samma som punkt 4)

6) hänvisningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 71, 14.4.1967Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 320, 20.12.1969Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 145, 23.5.1977

7) ytterligare åtgärder

8) kommissionens åtgärder för tillämpningen

Top