Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utvidgningen av euroområdet efter den 1 maj 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Utvidgningen av euroområdet efter den 1 maj 2004

Tio nya länder anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004. Ytterligare två länder, Bulgarien och Rumänien, anslöt sig den 1 januari 2007. Dessa länder införde dock inte den gemensamma valutan i samband med anslutningen. De måste först visa att de är redo att införa euron och uppfylla konvergenskriterierna. När dessa villkor väl är uppfyllda måste de nya medlemsländerna införa euron.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 10 november 2004 till rådet, Europa­parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken: Första rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2004) 748 slutlig – EUT C 49, 28.8.2006].

SAMMANFATTNING

Införandet av euron kräver noggranna praktiska förberedelser. Europeiska kommissionen ger ut regelbundna rapporter om hur detta arbete fortskrider. Det ovannämnda meddelandet är den första rapporten och syftet är att lämna information till alla berörda parter, t.ex. EU-institutionerna, medlemsländerna, allmänheten och medierna. Avsikten med rapporterna är alltså att informera och de har inte någon juridisk verkan. De får inte sammanblandas med konvergensrapporterna.

Förberedelserna för införandet av den gemensamma valutan

Ett införande av euron förutsätter att förberedelserna börjar i god tid. Av praktiska och logistiska skäl beslöt sig den första vågen av euroländer för en övergångsperiod på 3 år mellan antagandet av euron som valuta och introduktionen av euromynten och -sedlarna. Men det kan också ha sina fördelar att låta anslutningen till euroområdet sammanfalla med introduktionen av euromynten och -sedlarna, bl.a. eftersom människorna i medlemsstaterna i EU redan känner till euromynten och -sedlarna. Myndigheterna i alla de nya medlemsländerna håller på att sätta i gång olika projekt, t.ex. tävlingar om hur euromynten ska utformas.

Lärdomar från den första övergången till euron

Kommissionen konstaterar att den första övergången till euron blev en succé, även om mycket kan förbättras. Noggranna förberedelser behövs alltså för att se till att övergången blir snabb och att allmänheten accepterar den nya valutan. Kommissionen anser att den treåriga övergångsperioden var för lång och vill ha en snabb introduktion av euromynt och -sedlar, vilket är av godo för alla aktörer. Kommissionen förordar att perioden då både euron och den gamla nationella valutan cirkulerar blir kortvarig.

I övrigt betonar kommissionen att de nationella myndigheterna måste vidta åtgärder för att undvika negativ prispåverkan, t.ex. att handlare och återförsäljare räknar om priserna på ett sätt som inte är korrekt. Konsumentorganisationernas aktiva deltagande välkomnas. Myndigheterna skulle kunna tvinga handlarna att offentligt lova att räkna om priserna enligt exakt kurs för att säkra trovärdigheten och för att ge konsumenterna ett instrument som de kan utöva påtryckningar med.

Bakgrund

Sedan utvidgningen 2004, har flera nya medlemsstater integrerats i eurozonen:

I nuläget har 17 av 27 medlemsstater alltså euron som enda valuta.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Tionde rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet. [KOM (2010) 398 slutlig – EUT C 121, 19.4.2011].

Detta meddelande specificerar framstegen när det gäller de sista förberedelserna i Estland för införandet av euron den 1 januari 2011. Det presenterar också opinionsundersökningar som utförts i andra medlemsstater som kandiderar till införande av euron.

Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Nionde rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [COM(2009) 692 slutlig – Not published in the Official Journal].

Meddelandet sammanfattar framstegen när det gäller de praktiska förberedelserna för införandet av euron i de medlemsstater som vill anta den som enda valuta. Det ger också en uppfattning om medborgarnas uppfattning om euron i medlemsstaterna.

Meddelande från kommissionen av den 12 december 2008 till rådet, Europa­parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken: Åttonde rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2008) 843 slutlig – EUT C 76, 25.3.2010].

Europeiska kommissionen utvärderade i detta meddelande de praktiska förberedelserna i Slovakien för införandet av euromynten och -sedlarna, företagens och den offentliga förvaltningens anpassning till euroövergången och kampanjen för att informera invånarna om euron. .

Meddelande från kommissionen av den 18 juli 2008 till rådet, Europa­parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken: Sjunde rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2008) 480 slutlig – EUT C 76, 25.3.2010].

Kommissionen presenterar framstegen när det gäller de praktiska förberedelserna inför det kommande införandet av euro i Slovakien, som är fastställt till den första januari 2009, inom ramen för ett "big bang"-scenario. Kommissionen granskar effektiviteten och inrättandet av samordningsstrukturen och föreslår att den centrala uppföljningen av förberedelserna inför övergången till euro förstärks.

Meddelande från kommissionen av den 27 november 2007 till rådet, Europa­parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken: Sjätte rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2007) 756 slutlig – EUT C 55, 28.2.2008].

Europeiska kommissionen utvärderade i detta meddelande de praktiska förberedelserna i Malta och Cypern för införandet av euron den 1 januari 2008.

Meddelande från kommissionen av den 16 juli 2007 till rådet, Europa­parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken: Sjätte rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2007) 434 slutlig – EUT C 246, 20.10.2007].

Kommissionen uppmärksammade i detta meddelande de pågående förberedelserna i Malta och Cypern för införandet av euron den 1 januari 2008. De båda Medelhavsöarna hade valt det så kallade ”big bang”-scenariot, det vill säga att eurosedlar och mynt införs samma dag som euron antas som valuta. Rapporten analyserar också förberedelserna i Slovakien.

Meddelande från kommissionen av den 10 november 2006 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken – Fjärde rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2006) 671 slutlig – EUT C 78, 4.11.2007].

Rapporten är inriktad på de praktiska förberedelserna i Slovenien, Cypern och Malta.

Meddelande från kommissionen av den 22 juni 2006 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken – Tredje rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2006) 322 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Rapporten är inriktad på de praktiska förberedelserna i Slovenien, som bedömdes kunna införa euron den 1 januari 2007. Kommissionen ansåg att man kommit långt i förberedelserna, men att det borde vidtas ytterligare åtgärder för att öka konsumenternas förtroende.

Meddelande från kommissionen av den 4 november 2005 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken: Andra rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet [KOM(2005) 545 slutlig – EUT C 49, 28.2.2006].

Rapporten innehåller en genomgång av de praktiska förberedelserna inför införandet av euron i de medlemsstater som anslöt sig till unionen den 1 maj 2004.

See also

Senast ändrat den 04.11.2011

Top