Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omräkningskurser mellan nationella valutor och euron

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Omräkningskurser mellan nationella valutor och euron

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2866/98 – omräkningskurser mellan euron och valutorna för de länder som inför euron

VAD ÄR SYFTET MED FÖRORDNINGEN?

  • Förordningen fastställer omräkningskurserna mellan euron och de gamla nationella valutorna i länderna i euroområdet.
  • Dessa kurser fastställdes den 31 december 1998, då de elva första EU-länderna antog euron (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland).

VIKTIGA PUNKTER

  • För att bli medlem i euroområdet, den tredje etappen av EU:s ekonomiska och monetära union, måste ett EU-land uppfylla vissa ekonomiska och rättsliga villkor, de så kallade konvergenskriterierna. Dessa kriterier är utformade för att säkerställa att länder kan uppvisa stabilitet – inom vissa definierade gränser – vad gäller priser, regeringens finansiella ställning, växelkursstabilitet och långfristiga räntesatser.
  • Denna förordning har ändrats flera gånger för att fastställa omräkningskurser för nya länder som ansluter sig till euroområdet:
  • Enligt artikel 140 i fördraget om EU:s funktionssätt, ska omräkningskurserna mellan euron och EU-ländernas valutor fastställas av EU-rådet. Det beslutar med enhällighet för de länder i euroområdet som antagit euron och det berörda landet, efter förslag från Europeiska kommissionen och efter att ha rådfrågat Europeiska centralbanken.

Dessutom fastställs omräkningskurserna oåterkalleligen:

1 euro =

Omräkningskurser

Tidigare nationell valuta

 

40,34

belgiska francs

 

1,96

tyska mark

 

15,65

estländska kronor

 

340,75

grekiska drachmer

 

166,39

spanska pesetas

 

6,56

franska francs

 

0,79

irländska pund

 

1 936,27

italienska lire

 

0,59

cypriotiska pund

 

0,70

lettiska lats

 

3,45

litauiska litas

 

40,34

luxemburgska francs

 

0,43

maltesiska lire

 

2,20

nederländska floriner

 

13,76

österrikiska schilling

 

200,48

portugisiska escudos

 

239,64

slovenska tolar

 

30,13

slovakiska kronor

 

5,95

finländska mark

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 1999.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2866/98 av 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (EGT L 359, 31.12.1998, s. 1–2)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2866/98 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 25.07.2016

Top