Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillämpning av vissa EU-konkurrensregler på jordbruksvaror

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tillämpning av vissa EU-konkurrensregler på jordbruksvaror

Denna förordning är tillämplig för vissa av Europeiska unionens (EU) konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Av denna förordning framgår att, med vissa undantag nedan, artiklarna 101 till 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) (tidigare artiklarna 81 till 86 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget)) ska tillämpas för alla avtal, beslut och förfaranden som avses i artiklarna 101.1 och 102 i FEUF (tidigare artikel 81.1 och 82 i EG-fördraget) angående produktion av, eller handel med, jordbruksvaror.

Det finns tre undantag. De allmänna reglerna gäller inte för:

  • avtal, beslut och förfaranden som utgör en integrerad del av en nationell marknadsorganisation;
  • avtal, beslut och förfaranden som är nödvändiga för att förverkliga målen för den gemensamma jordbrukspolitiken;
  • vissa avtal, beslut och förfaranden mellan lantbrukare eller sammanslutningar av lantbrukare i ett och samma land inom Europeiska unionen (EU), förutsatt att avtalen inte medför någon skyldighet att hålla samma priser, inte sätter konkurrensen ur spel och inte äventyrar förverkligandet av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1184/2006

24.8.2006

-

EUT L 214, 24.7.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1234/2007

23.11.2007

-

EUT L 299, 16.11.2007

Förordning (EG) nr 361/2008

14.5.2008

-

EUT L 121, 7.5.2008

Förordning (EG) nr 491/2009

24.6.2009

-

EUT L 154, 17.6.2009

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 1184/2006 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 30.05.2011

Top