Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koffein och kinin (fram till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Koffein och kinin (fram till 2014)

Europeiska unionen (EU) förstärker märkningskraven gentemot konsumenter när det gäller drycker med en hög halt av koffein. Dessutom ska koffein och kinin som används som aromämne vid tillverkning eller tillredning av ett livsmedel anges i ingredienslistan under respektive beteckning.

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2002/67/EG av den 18 juli 2002 om märkning av livsmedel som innehåller kinin och livsmedel som innehåller koffein.

SAMMANFATTNING

Genom direktivet får konsumenterna tillgång till noggrannare uppgifter om förekomsten av kinin eller koffein i ett livsmedel.

Drycker med hög halt av koffein

Märkning av drycker med en koffeinhalt som överskrider 150 milligram koffein per liter ska vara märkta ”hög koffeinhalt”, följt av mängden koffein uttryckt i milligram per 100 milliliter. Denna märkning ska anges i samma synfält som dryckens beteckning.

Dessa bestämmelser gäller drycker som är avsedda att konsumeras utan vidare beredning eller efter rekonstituering av en koncentrerad eller torkad produkt. Drycker baserade på kaffe, te eller på kaffe- eller teextrakt och vars beteckning innehåller uttrycket ”kaffe” eller ”te”, berörs inte av direktivet.

Koffein eller kinin som används som aromämnen

Kinin eller koffein som används som aromämnen vid tillverkning eller beredning av ett livsmedel ska anges i ingrediensförteckningen under sin särskilda beteckning omedelbart efter uttrycket ”arom”.

Bakgrund

Direktivet ersätts av förordning (EU) nr 1169/2011 om konsumentinformation på livsmedel från och med den 13 december 2014.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/67/EG

8.8.2002

30.6.2003

EUT L 191, 19.7.2002

Senast ändrat den 07.02.2012

Top