Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: baktill monterade skyddsbågar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: baktill monterade skyddsbågar

Europeiska unionen harmoniserar de tekniska kraven beträffande överrullningsskydd som monteras baktill på smalspåriga traktorer. EU deltar därmed i genomförandet av förfarandet för EG-typgodkännande som infördes genom direktiv 74/150/EEG och som sedermera upphävdes och ersattes av direktiv 2003/37/EG.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 86/298/EG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktivet gäller för traktorer med följande egenskaper:

  • en markfrigång på högst 600 mm,
  • minsta spårvidd på den axel som är monterad på de bredaste däcken på mindre än 1 150 mm,
  • en olastad massa på mer än 600 kg.

Varje medlemsstat ska bevilja typgodkännande för alla typer av överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn om denna uppfyller kraven på konstruktion och provning enligt bilagorna till direktivet. Därefter utfärdas en EG-typgodkännandemärkning.

Medlemsstaterna får inte förbjuda utsläppande på marknaden av en traktor, och inte heller avvisa ett EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande om fordonet uppfyller kraven i direktivet.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska hålla varandra underrättade om alla åtgärder som de vidtar för att se till att skyddsbågarna överensstämmer med den typ som har fått komponenttypgodkännande. De kan gå så långt som att återkalla ett EG-typgodkännande för en komponent när det rör sig om allvarlig, upprepad avvikelse.

Direktivet kommer att ändras med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Direktiv 86/298/EG upphävs genom förordning (EU) nr 167/2013 från och med den 1 januari 2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 86/298/EEC

2.6.1986

2.6.1988

EUT L 186, 8.7.1986

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/682/EEC

4.1.1990

3.1.1991

EUT L 398, 30.12.1989

Anslutningsakt

1.1.1995

-

EUT C 241, 29.8.1994

Direktiv 2000/19/EG

4.5.2000

30.6.2001

EUT L 94, 14.4.2000

Anslutningsakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2005/67/EG

8.11.2005

-

EUT L 273, 19.10.2005

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

EUT L 91, 10.4.2010

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 86/298/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast informationsvärde.

Senast ändrat den 02.07.2014

Top