Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enhetlig utformning av visumhandlingar som utfärdas till medborgare i länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enhetlig utformning av visumhandlingar som utfärdas till medborgare i länder utanför EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 – bestämmelser om enhetlig utformning av visumhandlingar i EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

År 1995 skapade EU en enhetlig utformning av ett EU-visum i form av ett klistermärke som ska påföras resehandlingar tillhörande medborgare i länder utanför EU som omfattas av viseringskrav.

I denna förordning fastställs bestämmelserna för en enhetlig utformning av visumhandlingar inte bara för Schengenländerna*, utan även för Irland och Storbritannien.

VIKTIGA PUNKTER

Den enhetliga utformningen gäller

  • en vistelse i ett eller flera länder i Schengenområdet för en period som totalt inte överstiger tre månader,
  • en resa genom de internationella transitområdena på flygplatser i Schengenländerna (visering för flygplatstransitering).

När det gäller Schengenländerna, till exempel, berättigar en visering för kortare vistelse som utfärdats i ett av dessa länder innehavaren att resa runt överallt i de 26 länderna i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Viseringar för vistelser som överstiger denna period omfattas fortfarande av nationella förfaranden (dvs. att tillåta innehavaren ta anställning eller etablera affärs-, närings- eller yrkesverksamhet).

Information om viseringsmärket

Det enhetliga viseringsmärket anger det antal dagar som en utländsk medborgare i ett EU-land får vistas i Schengenområdet och i Irland och Storbritannien. När det gäller en Schengenvisering bör dagarna räknas från den dag då han eller hon reser in i Schengenområdet (inresestämpeln) till den dag han eller hon lämnar Schengenområdet (utresestämpeln), båda dagar inkluderade.

Den exakta giltighetstiden för viseringen anges på viseringsmärket under rubriken ”Vistelsens längd”.

Tekniska specifikationer

Den enhetliga viseringen måste uppfylla

  • en förteckning över tekniska specifikationer som anges i EU:s lagstiftning och som fastställer allmänt igenkännliga säkerhetsanordningar som kan uppfattas med blotta ögat (t.ex. ett integrerat fotografi framställt enligt höga säkerhetskrav, en logotyp bestående av en eller flera bokstäver som anger det utfärdande landet – eller grupp av länder när det gäller Benelux),
  • andra tekniska specifikationer som syftar till att förhindra efterbildningar och förfalskningar av viseringen och till att tillhandahålla metoder för att fylla i viseringen.

Varje EU-land måste utse en enda myndighet för tryckningen av viseringar. Det måste underrätta Europeiska kommissionen och övriga EU-länder om detta organs namn.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 3 augusti 1995.

BAKGRUND

Mer information finns på sidan om viseringspolitik på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGT BEGREPP

* Schengenländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1–4)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1683/95 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4–6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1–58) Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.04.2016

Top