Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hästar och åsnor avsedda för tävlingar – regler om handel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hästar och åsnor avsedda för tävlingar – regler om handel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 90/428/EEG om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • I direktivet fastställs regler om handeln inom EU med hästdjur, dvs. husdjur av häst- eller åsneras eller korsningar mellan dessa (mulor och mulåsnor) avsedda för tävlingar.
  • Dessa regler syftar till att undanröja hinder för handeln med hästdjur genom att avlägsna skillnader mellan villkoren för tillträde till tävlingar i olika EU-länder.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs bestämmelser om handeln med hästdjur avsedda för tävlingar, och de som rör deras deltagande i tävlingar i EU.

Tävlingstyp

Begreppet ”tävling” betyder varje hästtävling, däri inräknat hästkapplöpningar, hopptävlingar, fälttävlan, dressyr, körtävlingar och uppvisningar.

Deltagande i tävlingar

Tävlingsreglerna får inte göra någon åtskillnad baserat på ursprungsort eller registrering av hästdjur i EU. I synnerhet måste hästdjur från alla EU-länder behandlas likvärdigt när det gäller

  • kraven för tillträde till tävlingen,
  • bedömningen vid tävlingen,
  • den prissumma eller vinst som kan uppkomma genom tävlingen,

Dessa förpliktelser ska emellertid inte inverka på organisationen av

  • tävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok, och som har till syfte att förbättra rasen,
  • regionala tävlingar för urvalsförfarande,
  • historiska eller traditionella evenemang.

EU-länderna har tillåtelse att avsätta en viss procentsats av prissumman eller vinsten för att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet i landet där tävlingen ägde rum.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 17 juli 1990. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 juli 1991.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990, s. 60–61)

Fortlöpande ändringar av direktiv 90/428/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 92/216/EEG av den 26 mars 1992 om insamling av uppgifter om tävlingar för hästdjur enligt artikel 4.2 i rådets direktiv 90/428/EEG (EGT L 104, 22.4.1992, s. 77)

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 25.07.2016

Top