Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta - Sysselsättning och sociala frågor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta - Sysselsättning och sociala frågor

Som en följd av undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003 gick Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern med i Europeiska unionen den 1 maj 2004.

Prioriteringar på kort sikt:

  • Stödja arbetsmarknadens parter i deras insatser för att öka kapaciteten att utveckla och genomföra EG:s regelverk.

Utvärdering (november 2003)

Se faktabladen om antagandet av gemenskapens regelverk.

Prioriteringar på medellång sikt:

  • Införliva och genomföra EU:s lagstiftning på områdena hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, lika behandling av kvinnor och män samt folkhälsa.
  • Stärka de administrativa strukturerna på detta område liksom de som krävs för samordning av systemen för social trygghet.
  • Utarbeta en nationell sysselsättningsstrategi.

Utvärdering (november 2003)

Se faktabladen om antagandet av gemenskapens regelverk.

HÄNVISNINGAR

Beslut 2000/249/EG, 20.3.2000Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 78, 29.3.2000

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1206Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Fördraget om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning L 236, 23.9.2003]

Senast ändrat den 19.11.2004

Top