Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att främja flerspråkighet inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att främja flerspråkighet inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2005) 596 slutlig) – En ny ramstrategi för flerspråkighet

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet beskrivs Europeiska kommissionens strategi för att främja flerspråkighet inom Europeiska unionen (EU) och ett antal specifika åtgärder föreslås.

VIKTIGA PUNKTER

Flerspråkighet avser både en persons förmåga att använda flera språk och samexistens mellan olika språkgrupper inom ett givet geografiskt område.

Kommissionens flerspråkighetspolitik har tre syften:

 • Att uppmuntra språkinlärning och främja språklig mångfald i samhället.
 • Att främja flerspråkig ekonomi.
 • Att ge medborgarna tillgång till EU-information på deras egna språk.

I meddelandet fastställs flera sätt att främja språkinlärning och språklig mångfald, bland annat

Kommissionen uppmanar EU-länderna att

Flerspråkig ekonomi

Kommissionen föreslår följande för att utveckla den flerspråkiga ekonomin:

 • Studera de effekter bristande språkkunskaper har på EU:s ekonomi.
 • Undersöka möjligheterna att i större utsträckning använda videoundertextning för att främja språkinlärning.
 • Främja användandet av databasen för interaktiv terminologi för Europa (IATE).
 • Anordna universitetskonferenser om översättarutbildning.
 • Ta initiativ för att göra multimediekällor lättare att använda.
 • Samordna forskningsarbete inom teknik som rör mänskligt språk, maskinöversättning och ordboksresurser.

Översättning och tolkning

 • Den ökade användningen av maskinöversättning understryker vikten av en mänsklig komponent för att tillhandahålla kvalitativa översättningar och möjliggöra sådana utvecklingar som den europeiska standarden för översättning.
 • Efterfrågan på tolkar ökar, framför allt inom internationella organisationer. Genom att hjälpa invandrargrupper i kontakten med myndigheter, bidrar de också till att skydda mänskliga och demokratiska rättigheter.

Flerspråkighet och EU-medborgare

Kommissionen har ett antal initiativ för flerspråkighet som ska hjälpa medborgarna att förstå sina rättigheter och hur EU:s lagstiftning påverkar dem. Kommissionen föreslår att man

 • säkerställer att alla avdelningar konsekvent genomför strategin för flerspråkighet,
 • fortsätter att främja flerspråkighet på sin internetportal (Europa) och i publikationer,
 • lanserar en språkportal på Europaservern,
 • anordnar seminarier om flerspråkighet,
 • fortsätter att erbjuda bidrag och undervisningsstöd till universitet för konferenstolkning, distansutbildningsverktyg, stipendier och studiebesök,
 • stöder de europeiska magisterprogrammen i konferenstolkning och kongressorganisation,
 • fortsätter att delta till fullo i det internationella årliga mötet om språkpolicy, dokumentation och publikationer,
 • fortsätter att stödja universitetsprogram på magisternivå i översättning,
 • organiserar en internationell översättningstävling mellan skolor för att främja språkkunskaperna och språkyrkena.

Kommissionen upprättade en högnivågrupp om flerspråkighet bestående av oberoende experter som lade fram sin slutrapport år 2007. I början på 2008 hölls en ministerkonferens om flerspråkighet där EU-länderna fick möjligheten att rapportera om framsteg och planera det framtida arbetet. Senare samma år, presenterade kommissionen ytterligare ett meddelande där man föreslog en helhetsstrategi för flerspråkighet i EU.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En ny ramstrategi för flerspråkighet (KOM(2005) 596 slutlig, 22.11.2005).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (KOM(2008) 566 slutlig, 18.9.2008).

Senast ändrat 14.11.2016

Top