Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Upprättande av EU:s rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män – beslut 2008/590/EG

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet upprättas en kommitté för att säkerställa regelbundna samråd och utbyten mellan organ och institutioner som främjar lika möjligheter för kvinnor och män i EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män är avsedd att hjälpa Europeiska kommissionen att formulera och genomföra åtgärder som främjar lika möjligheter för kvinnor och män. Detta gör den genom att uppmuntra utbyte av aktuella erfarenheter, politiska strategier och förfaranden mellan EU-länderna och de olika inblandade parterna.

Kommittén har 70 ledamöter med en tre år lång ämbetsperiod som kan förlängas. Ledamöterna utgörs av

1 representant från varje EU-land, utnämnd av dess regering genom det departement eller statliga verk som ansvarar för att främja lika möjligheter,

1 representant från varje EU-land, utnämnd av kommissionen bland ledamöterna i en nationell kommitté eller organ med ansvar för lika möjligheter, på förslag från den berörda organisationen,

7 ledamöter som representerar arbetsgivarorganisationerna på EU-nivå,

7 ledamöter som representerar arbetstagarorganisationerna på EU-nivå.

Europeiska kvinnolobbyn representeras vid kommittésammanträden genom 2 ledamöter som är observatörer. Representanter för internationella organisationer, yrkesorganisationer och medlemsorganisationer kan också tillåtas som observatörer efter att en motiverad begäran ställts till kommissionen.

Kommittén väljer en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter för en period på ett år.

Ordföranden kan bjuda in en valfri person som är särskilt kvalificerad inom ett visst ämne på dagordningen att delta i kommitténs arbete som expert.

Kommittén sammankallas av kommissionen och sammanträder minst två gånger om året i kommissionens högkvarter. Kommitténs diskussioner bygger på yttranden som kommissionen begär, och på yttranden som de lämnar på eget initiativ. De följs inte av votering.

BAKGRUND

Genom kommissionens beslut 2008/590/EG kodifieras och upphävs beslut 82/43/EEG, genom vilket det ursprungligen inrättades en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män, och som ändrades flera gånger.

Se mer information om jämställdhet på Europeiska kommissionens webbplats

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 2008/590/EG av den 16 juni 2008 om inrättande av en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män (kodifierad version) (EUT L 190, 18.7.2008, s. 17–21)

Fortlöpande ändringar av beslut 2008/590/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 18.01.2016

Top