Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barnomsorg - balans mellan arbete och fritid för män och kvinnor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Barnomsorg - balans mellan arbete och fritid för män och kvinnor

Rekommendation 92/241/EEG om barnomsorg

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 92/241/EEG av den 31 mars 1992 om barnomsorg (EGT L 123, 8.5.1992, s. 16-18).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Rekommendationen främjar lika möjligheter för mammor och pappor att balansera arbete och familjeliv genom att uppmuntra EU-länderna att ta initiativ till och/eller stödja initiativ för att hjälpa föräldrar att hantera deras barnomsorgsansvar.

VIKTIGA PUNKTER

I rekommendationen tar man upp följande områden:

Tillhandahållande av barnomsorg medan föräldrarna antingen arbetar, studerar, praktiserar eller aktivt söker arbete.

Särskild ledighet för arbetande föräldrar som har barn att ta hand om.

Göra arbetsmiljön mer lyhörd för behoven hos arbetstagare med barn.

Åtgärder för att hjälpa båda föräldrarna att dela sitt arbets- och barnomsorgsansvar.

Enligt rekommendationen ska barnomsorgen

vara rimligt prissatt,

kombinera tillförlitlig vård (hälsosam och säker) med utvecklings- och utbildningsåterkoppling,

kunna stötta barn med särskilda behov (t.ex. språkkrav) och barn i familjer med ensamstående föräldrar.

Särskild ledighet

För att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden bör EU-länderna uppmuntra initiativ som omfattar t.ex. särskild ledighet för både mammor och pappor.

Arbetsmiljö

EU-länderna bör ta intitativ till och/eller uppmuntra initiativ för att

göra arbete gynnsammare för barnomsorg, särskilt genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar,

garantera anständiga löner och arbetsvillkor för personal som arbetar inom barnomsorg,

vidta åtgärder i den offentliga sektorn som kan tjäna som förebild för resten av ekonomin.

Delat ansvar

EU-länderna bör uppmuntra ökat ansvar bland män inom barnomsorgen för att uppnå jämnare fördelning av föräldraansvar och göra det möjligt för kvinnor att få en effektivare roll på arbetsmarknaden.

Mer information om EU:s mål för barnomsorg.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om Barcelonamålen - Utveckling av barnomsorgen i Europa för hållbar och inkluderande tillväxt. (COM(2013) 322 final, 29.5.2013)

Senast ändrat 14.09.2015

Top