Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska observationsorganet för sysselsättning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska observationsorganet för sysselsättning

Europeiska observationsorganet för sysselsättning har som mål att underlätta utbyte av information mellan medlemsstater och att analysera arbetsmarknadstrender i Europeiska unionen (EU). Det bistår Europeiska kommissionen i utarbetandet av EU:s sysselsättningspolitik.

RÄTTSAKT

Resolution of the Council and of the Ministers for Labour and Social Affairs, meeting within the Council of 30 November 1989 on setting up a European employment survey [OJ C 328, 30.12.1989]. (Om inrättandet av ett europeiskt observationsorgan för sysselsättning.)

SAMMANFATTNING

Europeiska observationsorganet för sysselsättning är ett system som används av Europeiska unionen (EU) för information om sysselsättningspolitik och arbetsmarknadstrender. Det har till uppgift att analysera den förutsägbara utvecklingen på arbetsmarknaden, i synnerhet i de aktivitetssektorer som påverkas mest av inrättandet av den inre marknaden.

Dess huvudsakliga uppgifter är:

  • att samla in uppgifter och statistik från EU:s medlemsstater;
  • att granska utvecklingen per sektor i stora drag;
  • att sprida resultaten till de som ansvarar för ekonomi och socialpolitik, i synnerhet arbetsmarknadens parter.

Observationsorganet består av representanter för medlemsländerna samt för länderna som kandiderar till EU och länderna som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det fungerar tack vare en styrgrupp och ett nätverk av experter.

SYSDEM (System of Documentation, Evaluation and Monitoring of Employment Policies)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) är ett nätverk av experter som hör till fristående nationella forskningsinstitut. Nätverket bidrar till genomförandet av observationsorganets uppgifter genom att:

  • ta fram rapporter om utvärdering och forskning avseende arbetsmarknadspolitikens effekter;
  • analysera den europeiska sysselsättningsstrategin;
  • analysera nationella handlingsplaner för sysselsättning.

See also

  • Europeiska observationsorganet för sysselsättning (DE) (FR) (EN) , webbplats

Senast ändrat den 20.05.2011

Top