Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förstärka insatskapaciteten vid katastrofer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Förstärka insatskapaciteten vid katastrofer

Europeiska unionen (EU) ska lägga grunden för en ny strategi för hantering av katastrofer som orsakats av naturliga orsaker eller av människan. Denna strategi ska förbättra samordningen av insatser och användandet av existerande instrument.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, av den 26 oktober 2010, med titeln ”Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll” (Text av betydelse för EES) [KOM(2010) 600 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen lägger fram en serie förslag för att förstärka Europeiska unionens (EU) insatsförmåga vid katastrofer som uppkommit genom naturliga orsaker eller genom mänsklig påverkan. EU hjälper katastrofoffer som kommer från EU-länder, men också från resten av världen.

Syftet med den nya strategin är alltså att mobilisera kompetenser och resurser för civilskydd och humanitärt bistånd.

Förslagen grundar sig på nya bestämmelser i Lissabonfördraget. Artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som låter EU förbättra den europeiska samordningen vid katastrofer, och artikel 122 i EUF-fördraget som föreskriver skapandet av en solidarisk ekonomisk hjälp.

Konsekvens i insatserna

Den nya strategin vilar på en omgruppering av avdelningarna för humanitärt bistånd och civilskydd. I detta sammanhang har ett nytt centrum för krisberedskap inrättats i kommissionens generaldiktorat Echo (EN). Det ska fungera tillsammans med EU-ländernas myndigheter för civilskydd, och koordinerat med den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (SEAE) (DE) (EN) (FR) och delegationer från EU vid åtgärder i tredjeländer.

Kommissionen stöder också en bättre koordination med Förenta nationerna (FN), i synnerhet genom informationsutbyten. Kvaliteten på dessa informationsutbyten ska säkerställas genom inrättandet av kontaktpunkter på flera nivåer ända ner till lokal nivå, genom användandet av kommunikationsredskap på internet som Cecis-systemet och genom realtidskommunikation av information.

Effektivitet i insatserna

Strategin avser att förbättra insatsernas effektivitet genom:

  • förberedande planering och identifiering av resurser och kapacitet, för att direkt kunna ta resurser i användning,
  • förhandsutplacering av hjälpen, tack vare inrättandet av ett internationellt logisitiknätverk, som till fullo utnyttjar lokala resurser,
  • utvärdering av behoven, under fasen då hjälpen skickas, och sedan när återhämtningsinsatserna förbereds,
  • effektiva och kostnadseffektiva logistiska insatser, tack vare koordinationsenheter på europanivå,
  • samordning av transporter, med tillgång till de privata och militära sektorerna, till internationella organisationer, men också genom att öka möjligheterna för europeisk samfinansiering,
  • användande av militära medel, genom att samordna i synnerhet insatser i kommissionen.

Kommissionen föreslår också att man ökar de europeiska insatsernas synlighet genom en ny kommunikationsstrategi.

See also

  • Europeiska kommissionen, Humanitärt bistånd och civilskydd (EN) (FR)

Senast ändrat den 09.02.2011

Top