Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-medborgarskap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-medborgarskap

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen

SAMMANFATTNING

VAD ÄR EU-MEDBORGARSKAP?

Var och en som är medborgare i ett EU-land är automatiskt EU-medborgare. Principen är inbyggd i EU:s fördrag och är en bidragande faktor till att utveckla en europeisk identitet. EU-medborgarskap ersätter inte nationellt medborgarskap. Det går utöver detta och ger människor särskilda rättigheter.

VIKTIGA PUNKTER

EU-medborgarskapet ger personer rätt

att resa och bo var som helst i Europeiska unionen,

att rösta och kandidera till EU-val och lokalval där de bor,

till diplomatiskt skydd och konsulärt stöd från valfritt annat EU-land i hela världen,

att göra framställningar till Europaparlamentet om valfritt ärende som ligger inom EU:s ansvarsområde,

att dra uppfattade fall av administrativa missförhållanden i någon EU-institution inför Europeiska ombudsmannen,

att skriva till valfri EU-institution på något av EU:s officiella språk och få ett svar på samma språk,

få tillgång till dokument från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och rådet under vissa förhållanden,

delta i offentliga prov för att gå med i EU-förvaltningen.

Genom Lissabonfördraget infördes ytterligare en form av offentligt deltagande: medborgarinitiativet. Det gör att en miljon medborgare från ”ett betydande antal” EU-länder kan be kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag på något område där EU har ansvar.

BAKGRUND

EU-medborgarskapet fastställs i artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen.

Senast ändrat 14.01.2016

Top