Help Print this page 

Document 51999DC0127

Title and reference
Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiven 90/364, 90/365 och 93/96 - (Rätt till bosättning)

/* KOM/99/0127 slutlig */
  • In force
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.