Help Print this page 

Document 51999DC0127

Title and reference
Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiven 90/364, 90/365 och 93/96 - (Rätt till bosättning)

/* KOM/99/0127 slutlig */
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.