Help Print this page 

Document 51998DC0716

Title and reference
Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Den gemensamma transportpolitiken - Hållbar rörlighet: ett framtidsperspektiv

/* KOM/98/0716 slutlig */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf DE pdf FR
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.