Help Print this page 

Document 51998DC0199

Title and reference
Kommissionens tredje meddelande till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG "Television utan gränser" under perioden 1995-1996 samt en allmän utvärdering av tillämpningen under perioden 1991-1996

/* KOM/98/0199 slutlig */
  • In force
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf EL
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.