Help Print this page 

Document 32007R0606

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 606/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet
  • In force
OJ L 141, 2.6.2007, p. 4–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 131 - 154

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/606/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 606/2007

av den 1 juni 2007

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 26, och

efter att ha hört kommittén för Allmänna preferenssystemet,

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) finns uppgifter som berör förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 980/2005.

(2)

Förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 980/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 980/2005 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUT L 301, 31.10.2006, s. 1.


BILAGA

”BILAGA II

Förteckning över produkter som ingår i de ordningar som avses i artikel 1.2 a och 1.2 b

Oavsett bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall beskrivningen av produkterna anses vara vägledande, eftersom tullförmånerna bestäms av KN-numren. I de fall ’ex’ KN-nummer anges, skall tullförmånerna bestämmas genom en sammantagen tillämpning av KN-numret och beskrivningen.

För produkter med KN-nummer markerade med asterisk gäller villkoren i de relevanta gemenskapsbestämmelserna.

Kolumnen ’känsliga produkter/icke känsliga produkter’ avser de produkter som omfattas av den allmänna ordningen (artikel 7) och den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (artikel 8). Dessa produkter är antingen uppförda som icke känsliga i den mening som avses i artikel 7.1, eller som känsliga i den mening som avses i artikel 7.2.

För enkelhetens skull är produkterna uppförda i grupper. I dessa grupper kan det ingå produkter som är befriade eller tills vidare befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan.

KN-nummer

Beskrivning

Känslig/icke-känslig

0101 10 90

Levande renrasiga åsnor avsedda för avel och övriga

K

0101 90 19

Levande hästar, som inte är renrasiga avelsdjur och som inte är avsedda för slakt

K

0101 90 30

Levande åsnor, andra än renrasiga avelsdjur

K

0101 90 90

Levande mulor och mulåsnor

K

0104 20 10 *

Levande renrasiga avelsgetter

K

0106 19 10

Levande tamkaniner

K

0106 39 10

Levande duvor

K

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

K

0206 80 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, färska eller kylda, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

K

0206 90 91

Ätbara slaktbiprodukter av häst, åsna, mula eller mulåsna, frysta, som inte är avsedda för framställning av farmaceutiska produkter

K

0207 14 91

Lever, fryst, av höns av arten Gallus domesticus

K

0207 27 91

Lever, fryst, av kalkon

K

0207 36 89

Lever, fryst, av anka, gås och pärlhöns, dock inte fet lever av anka och gås

K

ex 0208 (1)

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta, dock inte produkter enligt undernummer 0208 90 55 (utom produkter enligt undernummer 0208 90 70 för vilka fotnoten inte gäller)

K

0208 90 70

Grodlår

IK

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

K

0210 99 59

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom njurtapp och mellangärde

K

0210 99 60

Ätbara slaktbiprodukter av får eller get, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

K

0210 99 80

Slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta, utom kycklinglever eller produkter från tamsvin, nötkreatur, får eller get

K

ex kapitel 3 (2)

Fisk och kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, utom produkterna enligt undernummer 0301 10 90

K

0301 10 90

Levande saltvattenfisk för akvarium

IK

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao

K

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

K

0405 20 10

0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av minst 39 viktprocent, men högst 75 viktprocent

K

0407 00 90

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta, utom från tamfåglar

K

0409 00 00 (3)

Naturlig honung

K

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

0511 99 39

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung, annan än rå

K

ex kapitel 6

Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter och liknande; snittblommor och snittgrönt, utom produkterna enligt undernummer 0604 91 40

K

0604 91 40

Kvistar av barrträd, färska

IK

0701

Potatis, färsk eller kyld

K

0703 10

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller kyld

K

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

K

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbara kålsorter (brassicas), färsk eller kyld

K

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

K

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

K

ex 0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda, under tiden 16 maj–31 oktober

K

0708

Baljväxter och baljväxtfrön, färska eller kylda

K

0709 20 00

Sparris, färsk eller kyld

K

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda

K

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri), färsk eller kyld

K

0709 51 00

0709 59

Svamp, färsk eller kyld, utom produkter enligt undernummer 0709 59 50

K

0709 60 10

Sötpaprika, färsk eller kyld

K

0709 60 99

Frukter av arterna Capsicum eller Pimenta, färska eller kylda, andra än sötpaprika, för annat än för framställning av capsicin eller alkoholhaltiga oleoresiner av Capsicum och för annat än för industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider

K

0709 70 00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat och trädgårdsmålla, färsk eller kyld

K

0709 90 10

Sallat, färsk eller kyld, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

K

0709 90 20

Mangold och kardon, färsk eller kyld

K

0709 90 31 *

Oliver, färska eller kylda, för annan användning än oljeframställning

K

0709 90 40

Kapris, färsk eller kyld

K

0709 90 50

Fänkål, färsk eller kyld

K

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

K

ex 0709 90 80

Kronärtskockor, färska eller kylda, 1 juli–31 oktober

K

0709 90 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

K

ex 0710

Grönsaker (råa, ångkokta eller kokta i vatten), frysta, med undantag av produkter enligt nr 0710 80 85

K

0710 80 85 (4)

Sparris (rå, ångkokt eller kokt i vatten), fryst

K

Ex07 11

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av produkter enligt undernummer 0711 20 90

K

Ex07 12

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda, med undantag av oliver och produkter enligt undernummer 0712 90 19

K

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

K

0714 20 10 *

Batater (sötpotatis) färska, hela och avsedda som livsmedel

IK

0714 20 90

Batater (sötpotatis), färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar, andra än färska och hela och avsedda som livsmedel

K

0714 90 90

Jordärtskockor och liknande rötter eller stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

IK

0802 11 90

0802 12 90

Mandel, färsk eller torkad, med eller utan skal, utom bittermandel

K

0802 21 00

0802 22 00

Hasselnötter (Corylus spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 31 00

0802 32 00

Valnötter, färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 40 00

Kastanjer (Castanea spp.), färska eller torkade, med eller utan skal

K

0802 50 00

Pistaschmandel, färsk eller torkad, med eller utan skal

IK

0802 60 00

Macadamianötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0802 90 50

Pinjenötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0802 90 85

Andra nötter, färska eller torkade, med eller utan skal

IK

0803 00 11

Mjölbananer, färska

K

0803 00 90

Bananer, inbegripet mjölbananer, torkade

K

0804 10 00

Dadlar, färska eller torkade

K

0804 20 10

0804 20 90

Fikon, färska eller torkade

K

0804 30 00

Ananas, färsk eller torkad

K

0804 40 00

Avokado, färsk eller torkad

K

ex 0805 20

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade, under tiden 1 mars–31 oktober

K

0805 40 00

Grapefrukter, inbegripet pomelos, färska eller torkade

IK

0805 50 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska eller torkade

K

0805 90 00

Andra citrusfrukter, färska eller torkade

K

ex 0806 10 10

Bordsdruvor, färska, under tiden 1 januari–20 juli och 21 november–31 december, andra än av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.), under tiden 1–31 december

K

0806 10 90

Andra vindruvor, färska

K

ex 0806 20

Torkade vindruvor, med undantag av produkter enligt undernummer ex 0806 20 30, i förpackningar med en nettovikt på mer än 2 kg

K

0807 11 00

0807 19 00

Meloner (inbegripet vattenmeloner), färska

K

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

K

0808 20 10

Päron i lös vikt, färska, under tiden 1 augusti–31 december

K

ex 0808 20 50

Andra päron, färska, under tiden 1 maj–30 juni

K

0808 20 90

Kvittenfrukter, färska

K

ex 0809 10 00

Aprikoser, färska, under tiden 1 januari–31 maj och 1 augusti–31 december

K

0809 20 05

Surkörsbär, även kallade klarbär (Prunus cerasus), färska

K

ex 0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska, under tiden 1 januari–20 maj och 11 augusti–31 december

K

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

K

ex 0809 40 05

Plommon, färska, under tiden 1 januari–10 juni och 1 oktober–31 december

K

0809 40 90

Slånbär, färska

K

ex 0810 10 00

Jordgubbar, färska, under tiden 1 januari–30 april och 1 augusti–31 december

K

0810 20

Hallon, björnbär, mullbär och loganbär, färska

K

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus, färska

K

0810 40 50

Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corymbosum, färska

K

0810 40 90

Andra bär av släktet Vaccinium, färska

K

0810 50 00

Kiwifrukter, färska

K

0810 60 00

Durian, färska

K

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Vinbär, svarta, vita eller röda och krusbär, färska

K

0810 90 95

Annan frukt och andra bär, färska

K

ex 0811

Frukt, bär och nötter, råa, ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, utom produkter med undernummer 0811 10 och 0811 20

K

0811 10 och 0811 20 (5)

Jordgubbar, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär

K

ex 0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas, saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, med undantag av produkter enligt undernummer 0812 90 30

K

0812 90 30

Papayafrukter

IK

0813 10 00

Aprikoser, torkade

K

0813 20 00

Plommon

K

0813 30 00

Äpplen, torkade

K

0813 40 10

Persikor, inbegripet nektariner, torkade

K

0813 40 30

Päron, torkade

K

0813 40 50

Papayafrukter, torkade

IK

0813 40 95

Annan torkad frukt och andra torkade bär, med undantag av frukt och bär enligt nr 0801–0806

IK

0813 50 12

Blandningar av torkad frukt (med undantag av frukt enligt nr 0801–0806) bestående av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya, som inte innehåller katrinplommon

K

0813 50 15

Andra blandningar av torkad frukt (med undantag av frukt enligt nr 0801–0806), som inte innehåller katrinplommon

K

0813 50 19

Blandningar av torkad frukt (med undantag av frukt enligt nr 0801–0806), som innehåller katrinplommon

K

0813 50 31

Blandningar av enbart torkade tropiska nötter enligt nr 0801 och 0802

K

0813 50 39

Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801–0802, andra än tropiska nötter

K

0813 50 91

Andra blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8, vilka inte innehåller katrinplommon eller fikon

K

0813 50 99

Blandningar av nötter och torkad frukt enligt kapitel 8

K

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner (inbegripet vattenmeloner), färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

IK

ex kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor, utom produkter med undernummer 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 och 0904 20 10, nr 0905 00 00 och 0907 00 00 samt undernummer 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 och 0910 99 99

IK

0901 12 00

Kaffe, orostat, koffeinfritt

K

0901 21 00

Kaffe, rostat, koffeinhaltigt

K

0901 22 00

Kaffe, rostat, koffeinfritt

K

0901 90 90

Kaffesurrogat som innehåller kaffe, oavsett mängd

K

0904 20 10

Sötpaprika, torkad, varken krossad eller malen

K

0905 00 00

Vanilj

K

0907 00 00

Kryddnejlikor, (hela, nejlikstjälkar och modernejlikor)

K

0910 91 90

Blandningar av två eller flera av produkterna med olika nummer av nr 0904–0910, krossade eller malda

K

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timjan; lagerblad

K

0910 99 99

Andra kryddor, krossade eller malda, andra än blandningar av två eller flera av produkterna med olika nummer av nr 0904–0910

K

ex 1008 90 90

Quinoa

K

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

K

1106 10 00

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

K

1106 30

Mjöl och pulver av produkterna i kapitel 8

K

1108 20 00

Inulin

K

ex kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, diverse andra frön och frukter, utom produkter med undernummer 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 och 1209 99 91; växter för industriellt eller medicinskt bruk, utom produkter med nummer 1210 och undernummer 1211 90 30, utom produkter med undernummer 1212 91 och 1212 99 20; halm och foderväxter

K

1209 21 00

Sockerbetfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 23 80

Andra svingelfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 29 50

Lupinfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 29 80

Frön av andra foderväxter, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 30 00

Frön av plantor som huvudsakligen odlas för sina blommor, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 91 10

1209 91 90

Andra grönsaksfrön, av sådant slag som används som utsäde

IK

1209 99 91

Frön av plantor som huvudsakligen odlas för sina blommor, av sådant slag som används som utsäde, med undantag av undernummer 1209 30 00

IK

1210 (6)

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

K

1211 90 30

Tonkabönor, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

IK

ex kapitel 13

Schellack och liknande, gummi, hartser samt andra växtsafter och växtextrakter, med undantag av produkter med undernummer 1302 12 00

K

1302 12 00

Växtsafter och växtextrakter av lakrits

IK

1501 00 90

Fjäderfäfett, annat än sådant med nr 0209 eller 1503

K

1502 00 90

Fetter av nötkreatur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 och annat än för industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel

K

1503 00 19

Solarstearin och oleostearin, annat än för industriellt bruk

K

1503 00 90

Isterolja, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda, annan än talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

K

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1505 00 10

Rått ullfett

K

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

K

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad

K

1511 10 90

Oraffinerad palmolja, annan än för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

K

1511 90

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad, annan än råolja

K

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1513

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade, men inte kemiskt modifierade

K

ex 1516

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis härdats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade, men inte vidare bearbetade, med undantag av produkter enligt undernummer 1516 20 10

K

1516 20 10

Härdad ricinolja, s.k. opalvax

IK

1517

Margarin, ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

K

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitel 15, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

K

1521 90 99

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade, men inte råa

K

1522 00 10

Ullfett

K

1522 00 91

Bottensatser och avslemningsåterstoder samt soapstocks, som inte innehåller olja som påminner om olivolja

K

1601 00 10

Korv och liknande produkter av lever, samt beredningar av lever.

K

1602 20 11

1602 20 19

Gås- eller anklever, beredd eller konserverad på annat sätt

K

1602 41 90

Skinka och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

K

1602 42 90

Bog och delar därav, beredd eller konserverad, av annat svin än tamsvin

K

1602 49 90

Kött och slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, inbegripet blandade styckningsdelar, av andra svin än än tamsvin

K

1602 50 31, 1602 50 39 och 1602 50 80 (7)

Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade på annat sätt, av nötkreatur, även i lufttäta plastbehållare

K

1602 90 31

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av vilt eller kanin

K

1602 90 41

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av ren

K

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Andra beredda eller konserverade kött- eller slaktbiprodukter av får, getter eller andra djur, som inte innehåller rått kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller kött- eller slaktbiprodukter av tamsvin

K

1603 00 10

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

K

1604

Fisk, beredd eller konserverad, kaviar och kaviarersättning som framställs av fiskrom

K

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

K

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

K

1702 90 10

Kemiskt ren maltos

K

1704 (8)

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), som inte innehåller kakao

K

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

K

ex kapitel 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk, med undantag av produkter enligt undernummer 1901 20 00 och 1901 90 91

K

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

IK

1901 90 91

Andra livsmedelsberedningar, som inte innehåller mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller som innehåller mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 % sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % druvsocker eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pulverform av varor enligt nr 0401–0404

IK

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar, med undantag av produkter enligt nr 2002 samt undernummer 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 och ex 2008 70

K

2002 (9)

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med vinäger eller ättika

K

2005 80 00 (10)

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, andra än produkter enligt nr 2006

K

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, på annat sätt beredd eller konserverad, med tillsats av alkohol, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

IK

ex 2008 40 (11)

Päron, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom produkter med undernummer 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 och 2008 40 39, på vilka fotnoten inte skall tillämpas)

K

ex 2008 70 (12)

Persikor (inbegripet nektariner), på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom produkter med undernummer 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 och 2008 70 59, på vilka fotnoten inte skall tillämpas)

K

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2101 20 och 2102 20 19 samt med undantag av produkter enligt undernummer 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 och 2106 90 59

K

2101 20

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar baserade på sådana extrakter, essenser eller koncentrat, eller baserade på te eller matte

IK

2102 20 19

Annan inaktiv jäst

IK

ex kapitel 22

Drycker, sprit och vinäger/ättika, med undantag av produkter enligt nr 2207 samt undernummer 2204 10 11–2204 30 10 samt undernummer 2208 40

K

2207 (13)

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerad, oavsett alkoholhalt

K

2302 50 00

Återstoder och avfall av liknande slag, även i form av pelletar, som erhållits vid malning eller annan bearbetning av baljväxter

K

2307 00 19

Annan bottensats av vin

K

2308 00 19

Andra återstoder från vindruvspressning

K

2308 00 90

Andra vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter, även i form av pelletar, av sådant slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

IK

2309 10 90

Hund- eller kattmat i detaljhandelsförpackningar, annan än sådan som innehåller stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av druvsocker eller maltodextrin enligt undernummer 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter

K

2309 90 10

Limvatten (’solubles’) av fisk eller havsdäggdjur, av sådant slag som används i foder

IK

2309 90 91

Sockerbetspulp med tillsats av melass, av sådant slag som används i foder

K

2309 90 95

2309 90 99

Andra beredningar av sådant slag som används i foder, med eller utan 49 viktprocent kolinklorid på organisk eller oorganisk bas

K

Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

K

2519 90 10

Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkarbonat

IK

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825

IK

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement, och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

IK

Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa, bituminösa ämnen; mineralvaxer

IK

2801

Fluor, klor, brom och jod

IK

2802 00 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

IK

ex 2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller, med undantag av produkter enligt undernummer 2804 69 00

IK

2806

Väteklorid (klorväte); saltsyra (klorvätesyra)

IK

2807 00

Svavelsyra; oleum

IK

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

IK

2809

Fosforpentoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

2810 00 90

Boroxider, med undantag av dibortrioxid; borsyror

IK

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

IK

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

IK

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid

IK

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

K

2815

Natriumhydroxid (kaustiksoda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid

K

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

IK

2817 00 00

Zinkoxid, zinkperoxid

K

2818 10

Konstgjord korund, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

2819

Kromoxider och kromhydroxider

K

2820

Manganoxider

K

2821

Järnoxider och järnhydroxider innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3

IK

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

IK

2823 00 00

Titanoxider

K

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

IK

ex 2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen, andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, med undantag av produkter enligt undernummer 2825 10 00 och 2825 80 00

IK

2825 10 00

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen

K

2825 80 00

Antimonoxider

K

2826

Fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter

IK

ex 2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider, med undantag av produkter enligt undernummer 2827 10 00 och 2827 32 00; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider

IK

2827 10 00

Ammoniumklorid

K

2827 32 00

Aluminiumklorid

K

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter, hypobromiter

IK

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

IK

ex 2830

Sulfider, utom produkter enligt undernummer 2830 10 00; polysulfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

2830 10 00

Natriumsulfider

K

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater

IK

2832

Sulfiter; tiosulfater

IK

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)

IK

2834 10 00

Nitriter

K

2834 21 00

2834 29

Nitrater

IK

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

ex 2836

Karbonater, utom produkter enligt undernummer 2836 20 00, 2836 40 00 och 2836 60 00; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat

IK

2836 20 00

Dinatriumkarbonat

K

2836 40 00

Kaliumkarbonater

K

2836 60 00

Bariumkarbonat

K

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider

IK

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller

IK

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

IK

ex 2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror, med undantag av produkter enligt undernummer 2841 61 00

IK

2841 61 00

Kaliumpermanganat

K

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte), andra än azider

IK

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; amalgamer av ädla metaller

IK

ex 2844 30 11

Kermeter innehållande utarmat U 235 eller föreningar av denna produkt, andra än kermeter i obearbetad form

IK

ex 2844 30 51

Kermeter innehållande torium eller föreningar av torium, som inte är i obearbetad form

IK

2845 90 90

Isotoper, andra än de som anges i nr 2844, och oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, andra än deuterium och föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte anrikade på deuterium eller blandningar och lösningar som innehåller dessa produkter

IK

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

IK

2847 00 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

IK

2848 00 00

Fosfider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

IK

ex 2849

Karbider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, med undantag av produkter enligt undernummer 2849 20 00 och 2849 90 30

IK

2849 20 00

Kiselkarbid (karborundum), oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

2849 90 30

Volframkarbid, oavsett om den är kemiskt definierad eller inte

K

ex 2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849, med undantag av produkter enligt undernummer 2850 00 70

IK

2850 00 70

Silicider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

2852 00 00

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med undantag av amalgamer

IK

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad), flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); amalgamer, andra än amalgamer av ädla metaller

IK

2903

Halogenderivat av kolväten

K

ex 2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade, utom produkter enligt undernummer 2904 20 00

IK

2904 20 00

Derivat med enbart nitrogrupper eller nitrosogrupper

K

ex 2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, utom produkter enligt undernummer 2905 45 00, och med undantag av produkter enligt undernummer 2905 43 00 och 2905 44

K

2905 45 00

Glycerol

IK

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

IK

ex 2907

Fenoler med undantag av produkter enligt undernummer 2907 15 90 och ex 2907 22 00, fenolalkoholer

IK

2907 15 90

Naftoler och salter av naftoler, andra än 1-Naftol

K

ex 2907 22 00

Hydrokinon (kinol)

K

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer

IK

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (oavsett om de är kemiskt definierade eller inte) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

K

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

ex 2912

Aldehyder; även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder, paraformaldehyd, med undantag av produkter enligt undernummer 2912 41 00

IK

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

K

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912

IK

ex 2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2914 11 00, 2914 21 00 och 2914 22 00

IK

2914 11 00

Aceton

K

2914 21 00

Kamfer

K

2914 22 00

Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

K

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

K

ex 2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer ex 2916 11 00, 2916 12 och 2916 14

IK

ex 2916 11 00

Akrylsyra

K

2916 12

Estrar av akrylsyra

K

2916 14

Estrar av metakrylsyra

K

ex 2917

Polykarboxylsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 och 2917 36 00

IK

2917 11 00

Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra

K

2917 12 10

Adipinsyra och salter av adipinsyra

K

2917 14 00

Maleinsyraanhydrid

K

2917 32 00

Dioktylortoftalater

K

2917 35 00

Ftalsyraanhydrid

K

2917 36 00

Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

K

ex 2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, med undantag av produkter enligt undernummer 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 och 2918 29 10

IK

2918 14 00

Citronsyra

K

2918 15 00

Salter och estrar av citronsyra

K

2918 21 00

Salicylsyra och salter av salicylsyra

K

2918 22 00

o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra

K

2918 29 10

Sulfosalicylsyror, hydroxinaftoesyror samt deras estrar och salter

K

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2920

Estrar av andra oorganiska syror av icke-metaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

IK

2921

Föreningar med aminofunktion

K

2922

Aminoföreningar med syrefunktion

K

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

IK

ex 2924

Föreningar med karboxamidfunktion, föreningar av kolsyra med aminofunktion, utom produkter enligt undernummer 2924 23 00

K

2924 23 00

2-Acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av 2-acetamidobensoesyra

IK

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion

IK

ex 2926

Föreningar med nitrilfunktion, med undantag av produkter enligt undernummer 2926 10 00

IK

2926 10 00

Akrylnitril

K

2927 00 00

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

K

2928 00 90

Andra organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin

IK

2929 10

Isocyanater

K

2929 90 00

Andra föreningar med annan kvävefunktion

IK

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbamater och ditiokarbamater samt mono-, di- eller tetrasulfider av tiuram; ditiokarbonater (xantater)

IK

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) och andra svavelorganiska föreningar utom ditiokarbonater (xantater)

K

2931 00

Andra organiska-oorganiska föreningar

IK

ex 2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er), med undantag av produkter enligt undernummer 2932 12 00, 2932 13 00 och 2932 21 00

IK

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

K

2932 13 00

Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol

K

2932 21 00

Kumarin, metylkumariner och etylkumariner

K

ex 2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), med undantag av produkter enligt undernummer 2933 61 00

IK

2933 61 00

Melamin

K

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; andra heterocykliska föreningar

IK

2935 00 90

Andra sulfonamider

K

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider

IK

ex 2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos samt andra än ramnos, raffinos och mannos, sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939

K

ex 2940 00 00

Ramnos, raffinos och mannos

IK

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav

IK

2942 00 00

Andra organiska föreningar

IK

3102 (14)

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

K

3103 10

Superfosfater

K

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt kapitel 31 i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

K

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat, pigment och andra färgämnen; målningsfärger och lacker; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av produkter enligt nummer 3204 och 3206, utom produkter med undernummer 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter av eukalyptus), ex 3201 90 90 (garvämnesextrakter som är derivat av gambir och myrobalaner) samt ex 3201 90 90 (andra garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung)

IK

3204

Syntetiska organiska färgämnen, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte; preparat enligt anmärkning 3 till kapitel 32 baserade på syntetiska organiska färgämnen, syntetiska organiska produkter av sådant slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till kapitel 32, andra än sådana enligt nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådant slag som används som luminoforer, oavsett om de är kemiskt definierade eller inte

K

Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

IK

Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat baserade på gips

IK

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

K

3502 90 90

Albuminater och andra albuminderivat

IK

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501

IK

3504 00 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda någon annanstans, hudpulver, även behandlat med kromsalt

IK

3505 10 50

Företrad eller förestrad stärkelse

IK

3506

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

IK

3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

IK

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

IK

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter, med undantag av produkter enligt nr 3802 och 3817 00, undernummer 3823 12 00 och 3823 70 00, samt nr 3825, utom produkter med undernummer 3809 10 och 3824 60

IK

3802

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet använt djurkol

K

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902

K

3823 12 00

Oljesyra

K

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

K

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall avloppsslam, andra avfall specificerade i anmärkning 6 till kapitel 38

K

ex kapitel 39

Plaster och plastvaror; med undantag av produkter enligt nr 3901, 3902, 3903 och 3904, undernummer 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 och 3907 99, nr 3908 och 3920, och undernummer 3921 90 19 och 3923 21 00

IK

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form

K

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

K

3903

Polymerer av styren, i obearbetad form

K

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form

K

3906 10 00

Poly(metylmetakrylat)

K

3907 10 00

Polyacetaler

K

3907 60

Polyetentereftalat

K

3907 99

Andra polyestrar, andra än omättade

K

3908

Polyamider i obearbetad form

K

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med andra material

K

3921 90 19

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av polyestrar, med undantag av porösa produkter och med undantag av korrugerade dukar och plattor

K

3923 21 00

Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar) av polymerer av eten

K

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av produkter enligt nr 4010

IK

4010

Drivremmar eller transportband av mjukgummi

K

ex 4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda, med undantag av produkter enligt nr 4104 41 19 och 4104 49 19

K

ex 4106 31

4106 32

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av svin, utan kvarsittande hår, i vått skick (inbegripet wet blue-läder), eller i torrt skick (crust), även spaltade men inte vidare beredda, med undantag av produkter enligt undernummer 4106 31 10

IK

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

K

4112 00 00

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av får eller lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

K

ex 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av andra djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114, utom produkter enligt undernummer 4113 10 00

IK

4113 10 00

Av get eller killing

K

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

K

4115 10 00

Konstläder baserat på läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor, även i rullar

K

ex kapitel 42

Varor av läder, sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar (annan än av silkesmask), med undantag av produkter enligt nr 4202 och 4203

IK

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder eller konstläder, av plastduk, textilvara, vulkanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådana material eller med papper

K

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder

K

Kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls samt varor av dessa material

IK

ex kapitel 44

Trä och varor av trä, med undantag av produkter enligt nr 4410, 4411, och 4412 samt undernummer 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 och 4420 90 91; träkol

IK

4410

Spånskivor, ’oriented strand board’ och liknande skivor (till exempel ’waferboard’) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel

K

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel

K

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

K

4418 10

Fönster (även franska) med tillhörande fönsterkarmar, av trä

K

4418 20 10

Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44

K

4418 71 00

Sammansatt golvpanel för mosaikgolv, av trä

K

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statyetter och andra prydnadsföremål av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44; trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar samt rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94, av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till kapitel 44

K

ex kapitel 45

Kork och korkvaror; med undantag av produkter enligt nr 4503

IK

4503

Varor av naturkork

K

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

K

Kapitel 50

Natursilke

K

ex kapitel 51

Ull, fina eller grova djurhår, utom produkter med nr 5105; garn och vävda tyger av tagel

K

Kapitel 52

Bomull

K

Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävda varor av pappersgarn

K

Kapitel 54

Konstfilament; remsor och liknande av konstfiber

K

Kapitel 55

Konststapelfibrer

K

Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

K

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

K

Kapitel 58

Speciella vävda tyger; tuftade varor av textilmaterial; spets; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

K

Kapitel 59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilier; textilvaror för tekniskt bruk

K

Kapitel 60

Tyger av trikå

K

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

K

Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

K

Kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; bordsuppsatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; trasor

K

Kapitel 64

Skodon, damasker och liknande; tillbehör till sådana varor

K

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

IK

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar av sådana artiklar

K

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

IK

Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

IK

Kapitel 69

Keramiska produkter

K

Kapitel 70

Glas och glasvaror

K

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterier; mynt; med undantag av produkter enligt nr 7117

IK

7117

Bijouterier

K

7202

Ferrolegeringar

K

Kapitel 73

Varor av järn eller stål

IK

Kapitel 74

Koppar och varor av koppar

K

7505 12 00

Stång och profiler av nickellegering

IK

7505 22 00

Tråd av nickellegering

IK

7506 20 00

Plåt, band och folier av nickellegering

IK

7507 20 00

Rördelar av nickel

IK

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium, med undantag av produkter enligt nr 7601

K

ex kapitel 78

Bly och varor av bly, med undantag av produkter enligt nr 7801

K

ex kapitel 79

Zink och varor av zink, med undantag av produkter enligt nr 7901 och 7903

K

ex kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter, varor av dessa metaller, med undantag av produkter enligt undernummer 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 och 8113 00 20

K

Kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar till sådana artiklar av oädel metall

K

Kapitel 83

Diverse varor av oädel metall

K

ex kapitel 84

Kärnkraftsreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap samt delar till dessa, med undantag av produkter enligt undernummer 8401 10 00 och 8407 21 10

IK

8401 10 00

Kärnreaktorer

K

8407 21 10

Utombordsmotorer, med en cylindervolym av högst 325 cm3

K

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana artiklar; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana artiklar, med undantag av produkter enligt undernummer 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19, nr 8521, 8525 och 8527, undernummer 8528 49, 8528 59 och 8528 69–8528 72, nr 8529 och undernummer 8540 11 och 8540 12

IK

8516 50 00

Mikrovågsugnar

K

8517 69 39

Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi, andra än bärbara mottagare för telefonsamtal, alarm eller textmeddelande

K

8517 70 15

8517 70 19

Antenner och antennreflektorer av alla slag, andra än antenner för radiotelegrafiska eller radiotelefoniska apparater samt delar som går att använda tillsammans med dessa

K

8519 20

8519 30

Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare (andra än laserskivspelare)

K

8519 81 11–8519 81 45

Apparater för ljudåtergivning (även kassettbandspelare), inte försedda med anordning för ljudinspelning

K

8519 81 85

Andra bandspelare, inbegripet apparater för ljudåtergivning, andra än av kassettyp

K

8519 89 11–8519 89 19

Andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:

K

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av video, även med inbyggd videotuner

K

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; TV-kameror; digitalkameror och videokameror

K

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggd klocka

K

8528 49

8528 59

8528 69–8528 72

Monitorer och projektorer utan inbyggd utrustning för TV-mottagning, andra än av det slag som som uteslutande eller huvudsakligen används i ett automatiskt databehandlingssystem enligt nr 8471; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

K

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528

K

8540 11

8540 12 00

Katodstrålebildrör för televisionsmottagare, inbegripet katodstrålebildrör för videomonitorer, färg eller svartvit eller annan enfärgad mottagning

K

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

IK

ex kapitel 87

Andra fordon än rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till sådana fordon, med undantag av produkter enligt nr 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 och 8714

IK

8702

Motorfordon för transport av minst tio personer, inbegripet föraren

K

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet herrgårdsvagnar och tävlingsbilar

K

8704

Motorfordon för godsbefordran

K

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och bilar med röntgenutrustning)

K

8706 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705

K

8709

Arbetstruckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådant slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådant slag som används på järnvägsperronger; delar till fordonen enligt ovan

K

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidovagnar

K

8712 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor

K

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713

K

Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

IK

Kapitel 89

Fartyg, båtar samt andra flytetyg

IK

Kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till instrument och apparater

K

Kapitel 91

Ur, klockor och delar till dessa

K

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

IK

ex kapitel 94

Sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande; monteringsfärdiga byggnader, med undantag av produkter enligt nr 9405

IK

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande, med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

K

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör till sådana artiklar, med undantag av produkter enligt undernummer 9503 00 30–9503 00 99

IK

9503 00 30–9503 00 99

Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för hobbyändamål, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag

K

Kapitel 96

Diverse artiklar

IK


(1)  Den ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.

(2)  För produkter enligt undernummer 0306 13, skall tullen vara 3,6 %, enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel II.

(3)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(4)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(5)  Den ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(6)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med dessa undernummer.

(7)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med dessa undernummer.

(8)  För produkter enligt undernummer 1704 10 91 och nr 1704 10 99 skall tullen vara 16 % av tullvärdet, enligt bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel II.

(9)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.

(10)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(11)  För produkter enligt undernummer 1704 10 91 och nr 1704 10 99 skall tullen vara 16 % av tullvärdet, enligt bestämmelserna i avsnitt 1 i kapitel II.

(12)  Den särskilda ordning som avses i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta undernummer.

(13)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.

(14)  Den ordning som anges i avsnitt 1 i kapitel II skall inte tillämpas på produkter med detta nummer.”


Top