Help Print this page 

Document 32007R0566

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 566/2007 av den 24 maj 2007 om strykande av Republiken Chile från förteckningen över förmånsländer i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet
  • In force
OJ L 133, 25.5.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/566/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 566/2007

av den 24 maj 2007

om strykande av Republiken Chile från förteckningen över förmånsländer i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 26, och

av följande skäl:

(1)

Republiken Chile återfinns i förteckningen över förmånsländer som omfattas av gemenskapens Allmänna preferenssystem i enlighet med bilaga I till rådets förordning (EG) nr 980/2005.

(2)

Införlivandet av alla de tullförmåner som beviljades Chile enligt gemenskapens Allmänna preferenssystem i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, slutfördes genom den konsolidering som gjordes genom att associeringsrådet EG–Chile den 16 oktober 2006 fattade beslut nr 2/2006 om ändring av bilaga I till associeringsavtalet (2).

(3)

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 980/2005 anges det att ett land skall strykas från den förteckning över förmånsländer som återfinns i bilaga I till förordningen, när det omfattas av ett förmånshandelsavtal med gemenskapen, vilket täcker minst alla de tullförmåner som fastställts enligt det systemet för det landet.

(4)

Bilaga I till förordning (EG) nr 980/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för allmänna tullförmåner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Chile skall strykas från förteckningen över förmånsländer som omfattas av gemenskapens Allmänna preferenssystem i enlighet med bilaga I till rådets förordning (EG) nr 980/2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 24 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUT L 322, 22.11.2006, s. 5. Beslut 2006/792/EG.


Top