Help Print this page 

Document 32004D0578

Title and reference
2004/578/EG: Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen
  • In force
OJ L 261, 6.8.2004, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 875 - 875
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 135 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 135 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 148 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/578/oj
Multilingual display
Text

32004D0578

2004/578/EG: Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 261 , 06/08/2004 s. 0063 - 0063


Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen (2004/578/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Europeiska rymdorganisationen.

(2) Avtalet undertecknades på gemenskapens vägnar den 25 november 2003 , med förbehåll för att det ingås.

(3) Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar deponera godkännandehandlingen, i enlighet med artikel 12.1 i ramavtalet, för att uttrycka gemenskapens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 2004 .

På rådets vägnar

M. Mc Dowell

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 20 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

Top