Help Print this page 

Document 32003D0399

Title and reference
2003/399/EG: Rådets beslut av den 6 maj 2003 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2006
  • In force
OJ L 139, 6.6.2003, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 206 - 206

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/399/oj
Multilingual display
Text

32003D0399

2003/399/EG: Rådets beslut av den 6 maj 2003 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2006

Europeiska unionens officiella tidning nr L 139 , 06/06/2003 s. 0032 - 0032


Rådets beslut

av den 6 maj 2003

om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2006

(2003/399/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019(1), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av juryns rapport som mottogs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 1 oktober 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Staden Patras skall utses till Europeisk kulturhuvudstad 2006.

Artikel 2

Staden Patras skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att artikel 1 och 5 i beslut 1419/1999/EG genomförs på ett effektivt sätt.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2003.

På rådets vägnar

P. Efthymiou

Ordförande

(1) EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.

Top