Help Print this page 

Document 32001D0594

Title and reference
2001/594/EG: Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning
  • In force
OJ L 213, 7.8.2001, p. 111–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 101 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 156 - 156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/594/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32001D0594

2001/594/EG: Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 07/08/2001 s. 0111 - 0111


Rådets beslut

av den 18 juni 2001

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

(2001/594/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning inrättades genom förordning (EEG) nr 1210/90(2).

(2) Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 deltagandet i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan till ett sätt att påskynda föranslutningsstrategin för de central- och östeuropeiska länderna. När det gäller organen, fastslås det i Europeiska rådets slutsatser att "kandidatstaterna kommer att kunna delta i gemenskapsorgan efter beslut från fall till fall".

(3) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Helsingfors i december 1999 att anslutningsprocessen skulle omfatta alla 13 kandidatländer inom en och samma ram där kandidatländerna deltar under samma förutsättningar.

(4) I enlighet med artikel 300.1 i fördraget bemyndigade rådet kommissionen den 14 februari 2000 att förhandla om villkoren för kandidatländernas deltagande i Europeiska miljöbyrån.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om Republiken Turkiets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att deponera anmälan enligt artikel 17 i avtalet.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2001.

På rådets vägnar

M. Winberg

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 31 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 933/1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 1).

Top