Help Print this page 

Document 32001D0202

Title and reference
2001/202/EG: Kommissionens beslut av den 21 februari 2001 om ändring av strukturfondernas mål 2-områden i Frankrike under perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(2001) 416]

OJ L 78, 16.3.2001, p. 42–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/202/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001D0202

2001/202/EG: Kommissionens beslut av den 21 februari 2001 om ändring av strukturfondernas mål 2-områden i Frankrike under perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(2001) 416]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 078 , 16/03/2001 s. 0042 - 0073


Kommissionens beslut

av den 21 februari 2001

om ändring av strukturfondernas mål 2-områden i Frankrike under perioden 2000-2006

[delgivet med nr K(2001) 416]

(Endast den franska texten är giltig)

(2001/202/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 4.4 första stycket i denna,

efter samråd med kommittén för utveckling och omställning av regioner, kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling och kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens beslut 2000/339/EG(2) fastställs en förteckning över stödberättigade mål 2-områden under programperioden 2000-2006.

(2) De franska myndigheterna har informerat kommissionen om att det beträffande vissa kommuner förekom faktafel när de stödberättigade områdena fastställdes.

(3) På kommissionens begäran har myndigheterna bekräftat att de korrigeringar som begärts inte får till följd att vissa stödberättigade områden ersätts med andra områden eller att den berörda befolkningen i kommunerna i fråga ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över mål 2-områden i Frankrike under perioden 2000-2006 som fastställs genom kommissionens beslut 2000/339/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Beträffande kommuner som inte finns med i bilagan innehåller förteckningen över mål 2-områden inte några ändringar.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 2001.

På kommissionens vägnar

Michel Barnier

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 123, 24.5.2000, s. 1.

BILAGA

KORRIGERINGAR I FÖRTECKNINGEN ÖVER STRUKTURFONDERNAS STÖDBERÄTTIGADE MÅL 2-OMRÅDEN I FRANKRIKE

Perioden 2000-2006

>Plats för tabell>

Top