Help Print this page 

Document 31999R0330

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 330/1999 av den 12 februari 1999 om ändring av avsnitt C i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 40, 13.2.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/330/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31999R0330

Kommissionens förordning (EG) nr 330/1999 av den 12 februari 1999 om ändring av avsnitt C i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 040 , 13/02/1999 s. 0023 - 0026


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 330/1999 av den 12 februari 1999 om ändring av avsnitt C i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1900/98 (2), särskilt artikel 5.8 och artikel 13 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29 januari 1993 om definition av innehållet i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen (3), ändrad genom förordning (EG) nr 345/97 (4), särskilt artikel 3.5 i denna, och

av följande skäl:

I artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 föreskrivs att ingredienser av jordbruksursprung får föras in endast i avsnitt C i bilaga VI om det kan styrkas att dessa ingredienser är av jordbruksursprung och att de inte produceras i tillräckliga mängder inom gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 6, eller inte kan importeras från tredje land i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.

Det har framkommit att vissa produkter i avsnitt C i bilaga VI finns att tillgå i tillräckligt stora mängder från ekologiska odlingar. Dessa produkter bör därför tas bort från avsnitt C i bilaga VI. Det bör noteras att produktionen av ekologiskt odlat betsocker har ökat, men att den ännu inte är tillräckligt stor för att motsvara efterfrågan på denna viktiga ingrediens. Det är därför för närvarande för tidigt att ta bort denna produkt från avsnitt C i bilaga VI.

Några medlemsstater har underrättat övriga medlemsstater och kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 207/93, om att tillstånd lämnas för användning av vissa ingredienser av jordbruksursprung som inte finns upptagna i avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91. Det har vad gäller några av dessa anmälda produkter framkommit att den ekologiska produktionen inom gemenskapen inte är tillräckligt stor, samtidigt som det inte är möjligt att importera dessa produkter i enlighet med bestämmelserna i artikel 11. Dessa produkter bör därför föras in i avsnitt C i bilaga VI.

En övergångsperiod bör beviljas beträffande vissa produkter för att befintliga lager skall kunna användas och för att industrin skall kunna anpassa sig till de nya kraven.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Följande produkter får användas på samma villkor som de produkter som förtecknas i avsnitt C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 till och med den 31 januari 2000: aprikoskoncentrat (Prunus armeniaca), fläderbärskoncentrat (Sambucus nigra), mango (Mangifera indica), jordgubbar (Fragaria vesca) i form av torkat pulver eller koncentrat, en blandning av fem malda kryddor bestående av fänkål (Foeniculum vulgare), kryddnejlika (Syzygium aromaticum), ingefära (Zingiber officinale), anis (Pimpinella anisum) och kanel (Cinnamomum zeylanicum), kokosfett, kakaofett samt stärkelse som framställts av spannmål eller rotfrukter och som inte förändrats kemiskt.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 februari 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EGT L 247, 5.9.1998, s. 6.

(3) EGT L 25, 2.2.1993, s. 5.

(4) EGT L 58, 27.2.1997, s. 38.

BILAGA

"AVSNITT C - INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG SOM INTE HAR FRAMSTÄLLTS EKOLOGISKT OCH SOM AVSES I ARTIKEL 5.4 I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91

C.1 Ej bearbetade vegetabiliska produkter samt produkter som framställts ur sådana genom de processer som avses i definition 2 a

C.1.1 Ätliga frukter, nötter och frön:

>Plats för tabell>

C.1.2 Ätliga kryddor och örter:

>Plats för tabell>

C.1.3 Övrigt:

Alger och tång

C.2 Vegetabiliska produkter, bearbetade genom de processer som avses i definition 2 b

C.2.1 Fetter och oljor, renade eller icke renade, men inte kemiskt förändrade, som framställts ur andra växter än

>Plats för tabell>

C.2.2 Sockerarter, stärkelse samt andra produkter från spannmål och rotfrukter:

Betsocker

Fruktos

Rispapper

Stärkelse från ris och från majs som innehåller stora mängder amylopektin (`waxy maize`)

C.2.3 Övrigt:

>Plats för tabell>

Rom: endast sådan som framställts ur sockerrörsjuice

C.3 Animaliska produkter:

Vattenlevande organismer som inte producerats genom vattenbruk

Kärnmjölkspulver

Gelatin

Honung

Laktos

Vasslepulver (`herasuola`)"

Top