Help Print this page 

Document 31990R1685

Title and reference
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1685/90 av den 21 juni 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö
  • No longer in force
OJ L 157, 22.6.1990, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1685/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31990R1685

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1685/90 av den 21 juni 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 157 , 22/06/1990 s. 0033 - 0033
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0261
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0261


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1685/90 av den 21 juni 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av mark-naden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1225/89(2), särskilt artikel 24 a.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Kännetecknet för "dubbellågt" raps- och rybsfrö är en lägre halt av glukosinolat vilket underlättar dess iblandning i djur-foder. I artikel 2.4 första stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 2681/83(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 534/90(4), fastställs en högsta tillåten halt av 20 mikromol per gram frö med denna beskrivning. I andra stycket i denna punkt anges emellertid ett temporärt undantag fram till och med slutet av regleringsåret 1990/91 för att möjliggöra för aktörerna på marknaden att anpassa sig till de nya kvalitets-kraven. Erfarenheten har visat att beslut bör fattas om ytterligare förlängning av detta undantag för att medge denna anpassning.

Det undantag som anges i artikel 32 i förordning (EEG) nr 2681/83 om användning av en gemensam metod för att bestämma halten av glukosinolat bör förlängas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2681/83 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.4 andra stycket skall "regleringsåren 1986/87 till 1990/91" ersättas med "regleringsåren 1986/87 till 1991/92".

2. I artikel 32 andra stycket skall "regleringsåren 1986/87 och 1989/90" ersättas med "regleringsåren 1986/87 till 1990/91".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 15.

(3) EGT nr L 266, 28.9.1983, s. 1.

(4) EGT nr L 55, 2.3.1990, s. 8.

Top