Help Print this page 

Document 32014D0265

Title and reference
Rådets beslut 2014/265/Gusp av den 12 maj 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende
  • In force
OJ L 137, 12.5.2014, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/265/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/9


RÅDETS BESLUT 2014/265/GUSP

av den 12 maj 2014

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp. (1)

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen i Ukraina bör restriktioner för inresa till unionen och frysning av penningmedel och ekonomiska resurser anpassas så tillämpas på fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabilitet eller säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer som är förbundna med dem, eller juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte. Med de som har dragit fördel av ägarskiftet avses juridiska personer, enheter eller organ som har blivit ägare till tillgångar som överförts i strid med ukrainsk lagstiftning efter annekteringen av Krim och Sevastopol.

(3)

Rådet anser dessutom att ytterligare personer och enheter bör läggas till i den förteckning över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder som återges i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(4)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(5)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/145/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabilitet eller säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilagan.”

2.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabilitet eller säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, eller juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte, och som förtecknas i bilagan, ska frysas.”

3.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Rådet ska med enhällighet och på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik besluta att upprätta och ändra förteckningen i bilagan.”

Artikel 2

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 maj 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


BILAGA

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 2

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

Född den 4 februari 1964 i Alekseevka, Saratovregionen.

Förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

12.5.2014

2.

Vladimir SHAMANOV

Född 15.2.1954 i Barnaul.

Befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning, ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

12.5.2014

3.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

Född 19.5.1960 i Ignatovo, Vologodsk oblast, Sovjetunionen.

Ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

12.5.2014

4.

Petr Grigorievich JAROSH

 

Tillförordnad chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

5.

Oleg Grigorievich KOZYURA

Född 19.12.1962 i Zaporizjzja

Tillförordnad chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

6.

Viacheslav PONOMARIOV

 

Självutnämnd borgmästare i Slaviansk. Ponomarev uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarevs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog den ukrainska reportern Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument).

12.5.2014

7.

Igor Mykolaiovych BEZLER

Född 1965

En av ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han övertog kontrollen över den ukrainska säkerhetstjänstens reginalkontor i Donetsk och intog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Ihor Strielkov, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige, enligt Ukrainas säkerhetstjänst (SBU).

12.5.2014

8.

Igor KAKIDZYANOV

 

En av ledarna för den självutnämnda ”folkrepubliken Donetsks” väpnade styrkor. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pushylin, en av ledarna för ”folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

9.

Oleg TSARIOV

 

Parlamentsledamot. Uppmanade offentligt till inrättandet av den federala republiken Novorossia, bestående av regioner i sydöstra Ukraina.

12.5.2014

10.

Roman LYAGIN

 

Ordförande för ”folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Har aktivt organiserat folkomröstningen den 11 maj om ”folkrepubliken Donetsks” självbestämmande.

12.5.2014

11.

Aleksandr MALYKHIN

 

Ordförande för ”folkrepubliken Luhansks” centrala valkommission. Har aktivt organiserat folkomröstningen den 11 maj om ”folkrepubliken Luhansks” självbestämmande.

12.5.2014

12.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

Född 18.3.1980 i Eupatoria.

Åklagare på Krim. Genomför aktivt Rysslands annektering av Krim.

12.5.2014

13.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

 

Ställföreträdande åklagare i Sevastopol. Genomför aktivt Rysslands annektering av Sevastopol.

12.5.2014


Enheter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

PJSC CHERNOMORNEFTEGAZ

 

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Chernomorneftegaz tillgångar, på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

12.5.2014

2.

FEODOSIA

 

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Feodosias tillgångar, på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

12.5.2014


Top