Help Print this page 

Document L:2012:355:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 355, 21 december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.355.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 355

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
21 december 2012


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

2012/781/EU, Euratom

 

*

Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändringsbudget nr 4 för budgetåret 2012

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts uppi avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.Slutliga anslag som avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top