Help Print this page 

Document L:2012:055:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 55, 29 februari 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 29/02/2012
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.055.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 55

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
29 februari 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 170/2012 av den 28 februari 2012 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 171/2012 av den 28 februari 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 172/2012 av den 28 februari 2012 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12

16

 

 

BESLUT

 

 

2012/125/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2012 om utnämning av en ledamot vid revisionsrätten

18

 

*

Rådets genomförandebeslut 2012/126/Gusp av den 28 februari 2012 om genomförande av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

19

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2012/127/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 21 februari 2012 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2010

32

 

 

2012/128/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 21 februari 2012 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2010

33

 

 

2012/129/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 21 februari 2012 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) för räkenskapsåret 2010

34

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2010/570/EU, Euratom av den 13 september 2010 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2010–20 september 2015(EUT L 251 av den 25.9.2010)

35

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top