Help Print this page 

Document L:2011:068:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 68, 15 mars 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 15/03/2011
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.068.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 mars 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

Europaparlamentet

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

Europaparlamentet

 

*

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top