Help Print this page 

Document L:2010:030:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 30, 02 februari 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 02/02/2010
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.030.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 30

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
2 februari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

 

2010/42/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10415]

1

 

 

2010/43/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10405]

43

 

 

2010/44/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10422]

120

 

 

2010/45/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr K(2009) 10406]

322

 

 

2010/46/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2009 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2009) 10424]

403

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top