Help Print this page 

Document L:2010:015:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 15, 20 januari 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 20/01/2010
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.015.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 15

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
20 januari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (1)

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top