Help Print this page 

Document L:2008:312:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 312, 22 november 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 22/11/2008
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 312

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
22 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1161/2008 av den 21 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1)

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/878/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 juli 2008 om det statliga stöd som Tyskland planerar att genomföra till förmån för DHL (delgivet under nummer C 18/07 (ex N 874/06)) [delgivet med nr K(2008) 3178]  (1)

31

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top