Help Print this page 

Document C:2013:033A:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, CA 33, 5 februari 2013

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 05/02/2013
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CA2013.033.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 33A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
5 februari 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 033A/01

Generaldirektoratet för konkurrens (COMP) – Utlysning av tjänst som chefsekonom för konkurrensfrågor (lönegrad AD 14) med rekrytering som tillfälligt anställd enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen – COM/2013/10334

1


SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, UTTAGNINGSPROV

Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.

Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.

5

 

27

(RO)

29

 

33

 

SV

 

Top