Help Print this page 

Document C:2011:333:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 333, 14 november 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 14/11/2011
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionen
  • Form: EU:s officiella tidning
Text
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.333.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 333

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
14 november 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 333/01

Årseredovisning för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonderna – Budgetåret 2010

1

2011/C 333/02

Revisionsrättens revisionsförklaring avseende åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) till Europaparlamentet och rådet – oberoende revisorns rapport

232


SV

 

Top